Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Egzaminy MegaMatma dla gimnazjum z matematyki próbne

Próbny egzamin gimnazjalny MegaMatma arkusz 1

Pobierz zestaw wzorów do egzaminu gimnazjalnego!!!

 

Egzaminatorzy MegaMatma przygotowali dla Was arkusze egzaminacyjne pt. Próbny egzamin gimnazjalny przygotowujące do nowego egzaminu. Zadania typu zamkniętego (1pkt), zadania otwarte (>1pkt) i zadania nowego typu [P],[F]. Wszystkie zadania, jak zawsze z rozwiązaniami.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

ZADANIA ZAMKNIĘTE


Zadanie 1. (1 pkt)

Mała Ewa ma trzy klocki z literami: latex Jakie jest prawdopodobieństwo, że ułoży z tych klocków swoje imię?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Dziedziną funkcji latex jest zbiór liczb naturalnych nie większych niż latex a jej miejscem zerowym latex Wykres tej funkcji przedstawia rysunek:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Sześcian o krawędzi długości latex przecięto wzdłuż przekątnych podstawy górnej prostopadle do podstawy dolnej i uzyskane części rozsunięto. Widoczne ściany brył są odpowiednio przystające. Podaj pola największej i najmniejszej ściany jednej z tych brył.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Dana jest liczba latex Oceń prawdziwość zdań wybierając: latex-prawda, latex-fałsz

latex Liczba latex jest większa o latex od liczby latex latex latex
latex Iloczyn latex jest liczbą różną od latex latex latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Trzy trójkąty: równoboczny, rozwartokątny i prostokątny umieszczono między prostymi równoległymi jak na rysunku. Który z trójkątów latex ma największe pole?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Mama kupiła latex pączków i latex serniczków. Po dwa ciastka, z każdego rodzaju, podarowała cioci. Oceń, czy bardziej prawdopodobne było, że losowo wybrane ciastko będzie serniczkiem przed podarowaniem ciastek cioci, czy po podarowaniu i wybierz odpowiedź:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Dany jest okrąg o promieniu latex Zbudujmy trójkąt, który będzie wpisany w ten okrąg.
Oceń prawdziwość zdań wybierając:
latex-zdanie prawdziwe lub latex-zdanie fałszywe:

latex Największa długość boku takiego trójkąta jest równa latex latex latex
latex Największa długość boku takiego trójkąta jest równa latex latex latex
latex Długość każdego boku trójkąta jest większa niż latex latex latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

a) Czy średnia arytmetyczna cen dwunastu telewizorów po latex tys. złotych i latex-u telewizorów po latex tys. złotych przekracza kwotę latex tys. złotych?
b) Czy średnia arytmetyczna cen piętnastu telewizorów po latex tys. złotych i latex-u telewizorów po latex tys. złotych przekracza kwotę latex tys. złotych?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Na rysunkach przedstawiono przekątne czworokątów, a w tabeli nazwy.

a) b)
c) d)
e) f)

 

latex latex latex latex latex latex
Trapez
równoramienny
Deltoid Romb Kwadrat Prostokąt Równoległobok

Połącz w pary rysunek z nazwą czworokąta biorąc pod uwagę, że każdy obrazek łączy się z jedną nazwą.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

W okrąg o środku latex wpisano trójkąt latex tak jak na rysunku. Jaką miarę ma kąt latex jeśli wiadomo, że kąt latex ma miarę latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA OTWARTE


Zadanie 11. (3 pkt)

Pewien rezerwat przyrody jest trzecią częścią użytków leśnych gminy, w której się znajduje. Natomiast użytki leśne stanowią latex całej powierzchni gminy, która wynosi latex Oznaczamy:
latex - powierzchnia rezerwatu,
latex - powierzchnia użytków leśnych,
latex - powierzchnia gminy
Czy podane równości i nierówność są prawdziwe?

1. latex          latex
2. latex   latex
3. latex   latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 12. (3 pkt)

Na ile salon samochodowy wycenił pierwotnie samochód, jeśli po obniżce jego ceny o latex a potem podwyżce o latex uzyskał kwotę końcową wyższą o latex zł ?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 13. (3 pkt)

W klasie latex jest latex uczniów, z których każdy z biologii ma dwie czwórki i po jednej ocenie latex oraz latex a w latex uczniów jest latex i każdy ma z biologii dwie piątki, jedną czwórkę i jedną latex oraz jedna osoba ma jeszcze ocenę latex Podaj dla każdej klasy wartość liczbową (medianę) dzielącą wyniki na dwie grupy  ocen lepszych i gorszych od niej.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 14. (3 pkt)

Odległość z Łodzi do Warszawy wynosi ok. latex a z Warszawy do Białegostoku ok. latex Oszacuj z dokładnością do latex prędkość, z jaką należy jechać z Łodzi do Białegostoku przez Warszawę, aby po latex jazdy być w połowie drogi między Warszawą i Białymstokiem


dowód

wzór
latex gdzie latex - prędkość, latex - droga, latex - czas


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 15. (4 pkt)

Narysowano okręgi tak, że każde dwa są wewnętrznie styczne w tym samym punkcie, promień największego okręgu ma długość latex a dla każdego następnego średnica ma długość równą promieniowi poprzedniego. Środki okręgów latex gdzie latex jest dowolną liczbą naturalną dodatnią, oznaczono kolejno dla okręgów od największego. Uzupełnij tabelę i podaj w odpowiedzi kolejno brakujące promienie.

Środek
okręgu
latex latex latex latex latex latex latex latex latex latex latex
Promień latex   latex       latex        

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 16. (4 pkt)

Budujemy papierowy model walca, którego części są przedstawione na rysunku poniżej.

Powyższe części walca możemy rozplanować na trzy sposoby, uzyskując tym samym trzy możliwości wielkości potrzebnego arkusza papieru:


Ustal, który ze sposobów jest najkorzystniejszy, aby po wycięciu części potrzebnych na zbudowanie walca pozostało jak najmniej papieru wskazując numer sposobu latex oraz podaj jakie obliczenia z podanych poniżej wersji latex należy wykonać, aby jak najprościej uzasadnić swój wybór.
Obliczamy tylko:
latex  sumę pól prostokąta i dwóch kół
latex  pola arkuszy papieru
latex  różnice pól arkusza i białego prostokąta


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma