Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Figury płaskie zadania

11.23 Test Figury symetryczne względem prostej.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

W oparciu o rysunek określ prawdziwość zdań. Wybierz latex jeśli zdanie jest prawdziwe, lub latex jeśli jest fałszywe.

Punktem symetrycznym do punktu latex względem prostej latex jest punkt latex latex latex
Punktem symetrycznym do punktu latex względem prostej latex jest punkt latex latex latex

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

W oparciu o rysunek określ prawdziwość kolejnych zdań.

Wybierz latex (tak), jeśli zdanie jest prawdziwe lub latex (nie), jeśli jest fałszywe.

Trójkąty latex na rysunku nie są symetryczne względem prostej latex Z jakiego powodu?

Trójkąty latex nie są symetryczne względem prostej latex ponieważ są różnego koloru. latex latex
Trójkąty latex nie są symetryczne względem prostej latex ponieważ nie mają wspólnego wierzchołka. latex latex
Trójkąty latex nie są symetryczne względem prostej latex ponieważ odcinki łączące odpowiednie wierzchołki nie są prostopadłe do prostej. latex latex
Trójkąty latex nie są symetryczne względem prostej latex ponieważ odpowiednie wierzchołki tych trójkątów nie leżą w tej samej odległości od prostej. latex latex

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Prostą, względem której punkty latex są symetryczne, jest prosta:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Figury położone są symetrycznie względem prostej latex na rysunku:

latex latex latex latex

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

W kwadracie latex punktami symetrycznymi względem prostej przechodzącej przez wierzchołki latex nie są pary punktów latex Środki boków latex Środki boków latex


dowód

Utwórz rysunek do tekstu zadania.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Określ prawdziwość zdań. Wybierz latex jeśli zdanie jest prawdziwe, lub latex jeśli jest fałszywe.

Dwa koła o jednakowych promieniach symetryczne względem pewnej prostej mogą być współśrodkowe. latex latex
Dwa koła o jednakowych promieniach symetryczne względem pewnej prostej powinny przecinać się. latex latex
Dwa koła o jednakowych promieniach symetryczne względem prostej nie powinny mieć punktów wspólnych. latex latex
Każde dwa koła o jednakowych promieniach są symetryczne względem pewnej prostej. latex latex

dowód

Narysuj dwa koła o takich samych promieniach we wszystkich możliwych sytuacjach i w każdej ustal prostą (oś symetrii), względem której te koła są symetryczne.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Dokończ zdanie tak, aby było prawdziwe. Podaj odpowiednią literę wskazującą na to, co należy dorysować.

Aby figury latex były symetryczne względem prostej latex należy w figurze latex dorysować:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Które cyfry systemu dziesiątkowego latex są figurami osiowosymetrycznymi? Podaj literę wskazującą na poprawny wybór.


dowód

Jeżeli figura jest symetryczna sama do siebie względem pewnej prostej, to tę prostą nazywamy osią symetrii, a figurę osiowosymetryczną.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Wskaż zdanie fałszywe.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Na rysunku podana jest figura latex i dwie proste

Figurą symetryczną do figury latex względem prostej latex a następnie względem prostej latex jest figura latex podana na jednym z rysunków. Wskaż, który to rysunek.

latex latex
latex latex

Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma