Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Figury płaskie zadania

11.26 Klasówka Figury, które mają środek symetrii. Rozpoznawanie i wskazywanie środka symetrii.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Dana jest figura przedstawiona na rysunku:

a) Czy ta figura jest środkowo-symetryczna?
b) Czy ta figura jest osiowosymetryczna?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (2 pkt)

Dany jest kwadrat latex o boku długości latex Zbuduj figurę latex złożoną z tego kwadratu i kwadratów do niego symetrycznych względem każdego wierzchołka.

a) Czy figura latex jest środkowo-symetryczna?
b) Oblicz pole tej figury.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (3 pkt)

Przekątne pewnego czworokąta, który posiada środek symetrii, są prostopadłe i każda z nich ma długość latex Oblicz obwód tego czworokąta.


dowód

Zastosuj wzór występujący w twierdzeniu Pitagorasa dla boków trójkąta prostokątnego. Obliczyć długość przeciwprostokątnej znając długości przyprostokątnych latex lub skorzystaj ze wzoru na przekątną latex kwadratu o boku latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (5 pkt)

Trójkąt równoboczny latex o boku latex przekształcono przez symetrię względem prostej zawierającej bok latex a następnie względem prostej zawierającej bok latex Połączono odpowiednio punkty i trzymano czworokąt latex który przekształcono symetrycznie względem punktu latex i otrzymano czworokąt latex
Oblicz pole figury, której wierzchołkami są punkty: latex


dowód

Na jakie figury można podzielić sześciokąt foremny?

 

Pole trójkąta równobocznego można obliczyć ze wzoru: latex - długość boku trójkąta.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (5 pkt)

Klepsydra ma kształt, złączonych wierzchołkami, dwóch jednakowych stożków. W ciągu minuty w klepsydrze przesypuje się latex piasku. Wymiary klepsydry przedstawiono na rysunku.

Ile razy należy obrócić klepsydrę w ciągu latex godzin, aby za każdym razem piasek całkowicie przesypywał się z górnego stożka do dolnego? Zakładamy, że zaczynamy odmierzać czas w chwili, gdy górna część klepsydry jest całkowicie wypełniona piaskiem. Przyjmij, że liczba latex jest równa latex
 


dowód

Objętość stożka obliczamy ze wzoru: latex - promień koła będącego podstawą stożka, latex - wysokość stożka.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma