Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

zobacz megamatma.pl także na e-bookach Witaj  Zaloguj się    Zrealizuj kod    Pomoc

Słownik matematyczny

Tangens
 - funkcja trygonometryczna kąta ostrego latex w trójkącie prostokątnym określana jako stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta latex do długości przyprostokątnej leżącej przy kącie latex
Tendencja centralna
 - pojęcie ze statystyki, dane statystyczne poddaje się analizie i oblicza miary zgodności danych inaczej miary tendencji centralnej. Wsród tych miar występują: wartość średnia, mediana inaczej wartość środkowa i dominanta inaczej moda. Tendencja centralna ustala średni wynik badań. Np. kształtowanie się płac w sektorze nauczycielskim.
Tożsamość trygonometryczna
 - równość prawdziwa dla wszystkich wartości zmiennych występujących wyłącznie jako argumenty funkcji trygonometrycznych i należących do dziedzin tych funkcji.
Trapez
 - czworokąt, który ma przynajmniej jedną parę boków równoległych.
Trapez prostokątny
 - trapez, w którym jedno z ramion jest prostopadłe do podstaw.
Trapez równoramienny
 - trapez, w którym ramiona są równej długości.
Trójkąt
 - wielokąt, który ma trzy boki.
Trójkąt ostrokątny
 - trójkąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są ostre.
Trójkąt pitagorejski
 - trójkąt prostokątny, gdy długości jego boków są liczbami naturalnymi dodatnimi.
Trójkąt prostokątny
 - trójkąt, którego jeden z kątów wewnętrznych jest kątem prostym.
Trójkąt rozwartokątny
 - trójkąt, którego jeden z kątów wewnętrznych jest kątem rozwartym.
Trójkąt równoboczny
 - trójkąt, w którym wszystkie boki mają równe długości.
Trójkąt równoramienny
 - trójkąt, który ma co najmniej dwa boki równej długości.
Trójkąt różnoboczny
 - trójkąt, którego każdy bok ma inną długość.
Trójkąty podobne
 - to takie trójkąty, które są figurami podobnymi.
Trójkąty przystające
 - to takie trójkąty, które są figurami przystającymi.
Tuzin
 - liczba latex(sztuk).
Twierdzenie matematycze
 - zdanie udowodnione w danej teorii matematycznej, czyli zdanie prawdziwe.
Twierdzenie o trzech prostopadłych
 - prosta pochyła latex przecinająca płaszczyznę latex w punkcie latex jest prostopadła do prostej latex leżącej na płaszczyźnie latex i przechodzącej przez punkt latex wtedy i tylko wtedy, gdy rzut prostokątny latex prostej latex na płaszczyznę latex jest prostopadły do prostej latex
Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Talesa
 - jeżeli ramiona kąta lub ich przedłużenia przetniemy dwiema prostymi i długości odcinków wyznaczonych przez te proste na jednym ramieniu kąta są proporcjonalne do długości odpowiednich odcinków na drugim ramieniu kąta, to proste te są równoległe.
12