Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Stereometria zadania

9.0 Test (SPP)Równoległość i prostopadłość w przestrzeni.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Dwie proste latex przecinają się pod kątem latex Wynika z tego, że proste latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Określ wzajemne położenie prostych latex przedstawionych na rysunku.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Na poniższym rysunku znajduje się wielościan z zaznaczoną krawędzią latex Określ, ile ścian wielościanu jest równoległych do krawędzi latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Który z kątów przedstawionych na rysunku jest kątem między krawędzią i ścianą.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Dany jest wielościan, którego podstawa jest kwadratem o boku długości latex a krawędzie boczne nachylone są do krawędzi podstawy pod kątem latex (rysunek). Wyznacz długości krawędzi bocznych, wiedząc, że są tej samej długości.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Rysunek przedstawia wielościan z zaznaczoną ścianą latex. Zwróć uwagę na wzajemne położenie ściany latex i każdej z pozostałych ścian wielościanu.

Które z poniższych zdań nie jest prawdziwe?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Na którym z rysunków zaznaczony kąt latex nie jest kątem dwuściennym?


 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Na rysunku dany jest wielościan latex którego podstawą jest prostokąt latex o bokach długości latex

Krawędzie latex

Niech latex będzie kątem między dłuższą krawędzią boczną i podstawą wielościanu, a latex kątem dwuściennym między ścianą boczną latex i podstawą wielościanu.

Wyznacz różnicę latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Na rysunku dany jest wielościan o krawędzi podstawy równej latex i krawędzi bocznej równej latex Wyznacz miarę kąta nachylenia krawędzi latex do podstawy wielościanu. Wynik podaj z dokładnością do latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

W wielościanie, którego podstawą jest kwadrat o boku równym latex ściany boczne są przystającymi trójkątami równoramiennymi. Wyznacz długość krawędzi bocznej wielościanu wiedząc, że ściany boczne nachylone są do podstawy pod kątem latex Wynik podaj z dokładnością do jedności.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma