Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Poziom podstawowy arkusze maturalne MM z matematyki

Próbna Matura z matematyki MM poziom podstawowy arkusz 7.

Pobierz zestaw wzorów do MATURY od MegaMatmy!!!

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

ZADANIA ZAMKNIĘTE


Zadanie 1. (1 pkt)

Ustal, która z liczb zbioru latex jest największa:

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Podaj pierwiastki równania

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Dla jakiej liczby latex ciąg latex jest arytmetyczny?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Która z liczb: latex spełnia równanie

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Narysowano wykres funkcji kwadratowej


Korzystając z danych na rysunku podaj maksymalny przedział, w którym funkcja jest malejąca.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Dopisz do równania latex drugie postaci latex aby otrzymany układ równań stopnia pierwszego był sprzeczny. Podaj postać drugiego równania.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

W równaniu latex wyłączono poza nawias latex Wskaż równanie równoważne.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Dla każdego kąta ostrego latex zachodzi jeden z warunków:
latex
gdzie latex
Wskaż ten warunek.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Wyrażenie latex gdzie

latex jest wielomianem postaci:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Cyfrą jedności liczby dwucyfrowej jest latex a iloczyn tej liczby i liczby dwucyfrowej po przestawieniu cyfr jest równy latex Jaka to liczba?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (1 pkt)

Wskaż liczbę latex dla której przedział latex jest zbiorem rozwiązań jednej z nierówności postaci latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 12. (1 pkt)

W ostrosłupie czworokątnym prawidłowym dane są długości: boku podstawy latex i krawędzi bocznej latex Znajdź miarę kąta między przeciwległymi krawędziami bocznymi.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 13. (1 pkt)

Na rysunkach przedstawiono wykresy funkcji latex

Który z nich przedstawia wykres funkcji latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 14. (1 pkt)

Na trójkącie latex opisano okrąg, którego środek należy do boku latex Przez punkty latex poprowadzono styczne do okręgu przecinające się w punkcie latex Oblicz miarę kąta latex wiedząc, że latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 15. (1 pkt)

Uczniowie drugich klas pewnego technikum zbadali, jaki czas średnio poświęcają koleżanki i koledzy klas trzecich na korzystanie z internetowych portali edukacyjnych każdego dnia w roku szkolnym. Od latex osób badanych otrzymali wyniki z dokładnością do latex które umieścili w tabeli

Liczba uczniów latex latex latex latex latex latex latex
Czas latex latex latex latex latex latex latex

Porównaj medianę i dominantę (modę) uzyskanych wyników wskazując odpowiednie liczby.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 16. (1 pkt)

Ustal dziedzinę funkcji  latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 17. (1 pkt)

Która z podanych w postaci ogólnej funkcji kwadratowych

latex

latex 

ma następującą postać kanoniczną i iloczynową:
latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 18. (1 pkt)

Dany jest ciąg arytmetyczny o ogólnym wzorze latex

Oblicz pierwszy wyraz i różnicę tego ciągu.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 19. (1 pkt)

Dla jakich wartości latex wyrazy ciągu geometrycznego latex są nie mniejsze od latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 20. (1 pkt)

Jeśli latex jest kątem ostrym i latex to która z poniższych wersji jest prawdziwa:

a) latex

b) latex

c) latex

d) latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 21. (1 pkt)

Wysokość trójkąta równoramiennego wynosi latex a podstawa jest latex razy większa. Podaj miary kątów trójkąta.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 22. (1 pkt)

Podaj w punktach procentowych wynik różnicy uzyskanej z obu odpowiedzi na pytania:

O ile procent liczba latex jest mniejsza od latex i o ile procent liczba latex jest większa od liczby latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 23. (1 pkt)

Sześcian o przekątnej latex przykryto ostrosłupem prawidłowym o podstawie będącej ścianą sześcianu i wysokości latex Oblicz pole powierzchni całkowitej uzyskanej bryły i podaj wynik.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 24. (1 pkt)

Okrąg o równaniu latex przechodzi przez dwa punkty latex Jakie jest równanie tego okręgu?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 25. (1 pkt)

Dla zdarzeń latex gdzie latex jest zbiorem wszystkich zdarzeń elementarnych, dane są prawdopodobieństwa latex Oblicz prawdopodobieństwo, że zaszło zdarzenie latex lub latex jeśli wiadomo, że prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia latex i latex jest równe latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA OTWARTE


Zadanie 26. (2 pkt)

Wskaż równości fałszywe

a) latex

b) latex

c) latex

d) latex 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 27. (2 pkt)

W równaniu latex dokonaj podstawienia latex
Podaj rozwiązania otrzymanego równania z niewiadomą latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 28. (2 pkt)

Dla każdego rozwiązania równania latex podaj wartość wyrażenia latex i uzasadnij wynik. Uporządkuj rosnąco rozwiązania podanego równania z niewiadomą latex i w tej kolejności podaj odpowiadające im wartości latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 29. (2 pkt)

Podaj zbiór rozwiązań nierówności latex i ustal który pierwiastek równania latex należy do tego zbioru.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 30. (3 pkt)

Dane są cztery funkcje

latex

latex

Która z funkcji jest wielomianem stopnia latex i ma współczynnik przy latex równy latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 31. (2 pkt)

Równania dwóch prostych przechodzących przez początek układu współrzędnych mają współczynniki kierunkowe latex Która z prostych równoległych do osi latex przecina obie proste tak, że pole powstałego trójkąta jest równe latex Podaj równanie tej prostej.

latex oznacza jednostkę obraną na obu osiach układu współrzędnych.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 32. (5 pkt)

Klasy trzecie w szkole przystąpiły do matury próbnej z matematyki. W klasie latex uczyło się latex osób, a w klasie latex Z zadań zamkniętych i osobno z zadań otwartych można uzyskać po latex punktów. Otrzymanie latex punktów zapewnia zdanie matury.

W latex - wyniki w punktach:

Liczba osób latex latex latex latex latex latex
Wynik latex latex latex latex latex latex


W latex - wyniki w procentach

Liczba osób latex latex latex latex latex latex
Wynik latex latex latex latex latex latex

Podaj średnią w każdej klasie w punktach i w całej szkole w procentach.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 33. (4 pkt)

Liczba naturalna latex dzieli się przez liczbę naturalną różną od zera z resztą latex  gdy istnieje taka liczba naturalna latex  że  latex  gdzie  latex

Znajdź wszystkie pary liczb  latex  takie, że pewna liczba latex dzieli się przez latex z resztą latex a przy dzieleniu przez latex z resztą latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 34. (3 pkt)

Zawodnicy latex strzelają do tarczy. latex trafiają na latex strzałów średnio latex razy, latex ma średni wynik latex trafień na latex strzałów. Prawdopodobieństwo, że trzej z nich trafią do tarczy a czwarty nie, jest równe latex Oblicz ile średnio trafień na latex strzałów wykonuje zawodnik latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma