Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Geometria analityczna (Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej) zadania

8.1 Test Równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty. Postać kierunkowa i ogólna prostej. Równoległość i prostopadłość prostych danych w postaci kierunkowej. Równanie prostej przechodzącej przez ustalony punkt i równoległej lub prostopadłej do prostej.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Przez punkty latex przechodzi prosta o równaniu:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Punkty latex należą do prostej:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Który z poniższych punktów jest współliniowy z punktami o współrzędnych latex oraz latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Które z równań nie jest równaniem prostej podanej w postaci kierunkowej: latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Która z poniższych prostych posiada współczynnik kierunkowy równy latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Współczynnik kierunkowy prostej przechodzącej przez punkty latex jest równy:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Która z poniższych prostych
A. latex

B. latex

C. latex

D. latex
jest równoległa do prostej latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Trapezem nie jest czworokąt, którego boki zawierają się w prostych o równaniach:

A. latex

B. latex

C. latex

D. latex


dowód

Trapez to czworokąt, który posiada parę boków równoległych (przynajmniej jedną).


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Podstawa trójkąta jest zawarta w prostej latex Wskaż prostą, w której może się zawierać wysokość trójkąta opuszczona na tę podstawę.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Przekątna latex deltoidu latex zawiera się w prostej o równaniu latex a wierzchołek latex Przekątna latex leży na prostej:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (1 pkt)

Bok latex równoległoboku latex jest równoległy do prostej o równaniu latex zaś latex
Prosta latex przecina oś latex w punkcie o współrzędnych:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 12. (1 pkt)

W okrąg wpisano trójkąt latex w którym bok latex jest średnicą okręgu. Bok latex leży na prostej o równaniu latex zaś latex Wskaż równanie prostej latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma