Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Egzaminy MegaMatma dla gimnazjum z matematyki próbne

Próbny egzamin gimnazjalny MegaMatma arkusz 3

Pobierz zestaw wzorów do egzaminu gimnazjalnego!!!

 

Egzaminatorzy MegaMatma przygotowali dla Was arkusze egzaminacyjne pt. Próbny egzamin gimnazjalny przygotowujące do nowego egzaminu. Zadania typu zamkniętego (1pkt), zadania otwarte (>1pkt) i zadania nowego typu [P],[F]. Wszystkie zadania, jak zawsze z rozwiązaniami.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

ZADANIA ZAMKNIĘTE


Pomoc do zadań latex

Podana jest tabela przedrostków jednostek

NAZWA  SYMBOL  MNOŻNIK 
latex latex  latex
latex latex   latex
latex latex   latex
latex latex   latex
latex latex   latex
latex latex   latex
latex latex   latex

stop

latex mikrometr latex dawniej oznaczano latex i czytano latex mikron.


Zadanie 1. (1 pkt)

Zapisz w metrach używając notacji wykładniczej: latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Apteka zamówiła krople do oczu pakowane w pudełeczka z napisem latex

Przewoźnik przywiózł latex kartonów o wymiarach wewnątrz latex

Pudełeczko z buteleczką leku ma wymiary latex

Ile hektolitrów leku było w dostawie?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Serce człowieka bije raz na sekundę. Oceń prawdziwość zdań wybierając:

latex - prawda, latex - fałsz

1. latex miliona uderzeń serce wykona w ciągu latex miliardów milisekund.

2. latex miliardów uderzeń serce wykona w ciągu latex kilosekund.


dowód

Z polskich nazw potęg liczby latex wynika:

latex

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Liczby naturalne można zapisywać używając: cyfr arabskich w systemie dziesiętnym lub cyfr rzymskich w systemie rzymskim. Uzupełnij tabelkę takich samych liczb w obu systemach i wypisz je w kolejności wierszy oznaczonych liczbami latex

Lp. Zapis dziesiętny Zapis rzymski
latex latex   
latex  latex   
latex    latex 
latex    latex

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Ile wody znajduje się w zlewce zawierającej latex roztworu soli o stężeniu latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Informacja do zadań latex
W trójkącie prostokątnym latex przeciwprostokątna ma długość latex


Zadanie 6. (1 pkt)

Podaj odpowiedź latex albo latex na pytania podane w tabeli, jeśli wiadomo, że stosunek długości dłuższej przyprostokątnej do krótszej jest równy latex

latex Czy długości przyprostokątnych są liczbami całkowitymi?  latex latex 
latex  Czy jedna z przyprostokątnych jest latex razy krótsza od drugiej? latex  latex 
latex  Czy długości przyprostokątnych są liczbami parzystymi? latex  latex 

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Oblicz pole trójkąta podobnego do trójkąta latex w skali latex wiedząc, że latex 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Po promocyjnych cenach sprzedawano różne odmiany jabłek na sztuki. Mama kupiła po latex jabłek w cenach latex oraz latex jabłek po latex sprzedawczyni dołożyła jej latex jabłek po latex grosze, aby każde jabłko było warte latex Po powrocie do domu okazało się, że brakują latex jabłka, ale średnio cena jednego jabłka jest taka sama.

O jakie jabłka sprzedawczyni uzupełni zakup mamy?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Uzupełnij rozwiązanie przykładu wstawiając odpowiednie wyrażenia w czerwone nawiasy kwadratowe.

latex

latexlatexlatexlatexlatex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Dziecku powinno się dziennie dostarczać latex białka.

Wskaż, która funkcja ustala zależność liczby latex dni od koniecznej liczby latex gramów białka potrzebnych dziecku w ciągu tych dni.


dowód

Sprawdź jak obliczysz, na ile dni starczy np. latex białka.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (1 pkt)

Dwie monety jednozłotowe pomalowano po obu stronach, jedną na biało, a drugą na czerwono.

Połącz numer zdania podanego w tabeli z odpowiedzią latex lub latex.
Przy rzucie raz opisanymi monetami.

 

latex Prawdopodobieństwo uzyskania orła na białej monecie i reszki na czerwonej jest większe niż latex   latex latex
latex  Wszystkich różnych wyników można uzyskać maksymalnie latex latex latex
latex  Prawdopodobieństwo uzyskania co najmniej raz reszki na czerwonej monecie jest równe latex latex latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 12. (1 pkt)

Na kwadracie latex o boku długości latex opisano trójkąt latex tak jak na rysunku.

Oblicz pole trójkąta latex jeśli punkt latex dzieli odcinek latex w stosunku latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 13. (1 pkt)

Wiadomo, że liczby latex spełniają układ równań

latex 

Dokończ zdanie, wybierając wersje latex lub latex tak aby było prawdziwe.

 

Liczby są latex  obie ujemne.
latex  różnych znaków.
latex  obie dodatnie. 
latex  nie można ustalić. 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 14. (1 pkt)

Wskaż, na której osi liczbowej zaznaczono zbiór liczb latex spełniających warunek: odległość liczby latex od liczby latex jest mniejsza niż latex

Końce odcinków, zaznaczonych pustymi kółkami, na osiach nie należą do zbioru.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 15. (1 pkt)

W tabeli podane są kąty zewnętrzne trójkąta. Czy na podstawie tych danych można skonstruować trójkąt o długości jednego z boków równej latex

Podaj swoje wnioski zaznaczając latex lub latex przy każdym punkcie.

 

latex latex  latex latex 
latex  latex latex  latex 
latex  latex latex  latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 16. (1 pkt)

W pracowni matematycznej ustawiono dwa przezroczyste sześciany o krawędziach po latex z widocznymi wewnątrz bryłami o trójkątnych kolorowych ścianach. W pierwszym sześcianie trójkąty uzyskano z połączenia wierzchołków sześcianu z punktem przecięcia jego przekątnych. W drugim z połączenia punktów, które są środkami symetrii ścian sześcianu.

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Kolejno wybierz latex - zdanie prawdziwe lub latex - zdanie fałszywe.

 

latex W pierwszym sześcianie powstało sześć ostrosłupów prawidłowych, a w drugim dwa. latex latex
latex  Ściany boczne powstałych brył w każdym sześcianie są trójkątami równobocznymi. latex latex
latex  Wysokość każdego ostrosłupa w pierwszym sześcianie wynosi latex latex latex
latex  Bryła powstała w drugim sześcianie ma latex wierzchołków i latex krawędzi. latex latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 17. (1 pkt)

Czas pracy, w którym trzy grupy pracowników dokonują rozbiórki budynku wynosi szesnaście godzin. W ciągu latex-u godzin latex grup pracowników dokona tej samej rozbiórki. Wskaż latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 18. (1 pkt)

Dany jest wzór latex  z którego obliczamy latex

Podaj warunki, przy których można wykonać obliczenia i wskaż z podanych równości fałszywą.

latex
latex
latex
latex 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 19. (1 pkt)

Z podanego rysunku odczytaj

latex współrzędne latex
latex długości odpowiednich odcinków i pole trójkąta latex jeśli latex jest jednostką obu osi układu współrzędnych
latex współrzędne wierzchołków trójkąta symetrycznego do latex względem początku układu współrzędnych.


dowód

latex Skorzystaj z symetrii środkowej względem punktu latex i odczytaj współrzędne punktów latex symetrycznych do latex 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 20. (1 pkt)

Ostrosłup foremny ma latex krawędzi. Oceń prawdziwość zdań dotyczących miary kąta wewnętrznego latex podstawy ostrosłupa.

Wybierz odpowiedź latex - prawdziwa lub latex - fałszywa.

 

latex Kąt latex jest większy niż latex latex latex
latex Kąt latex jest równy latex minut kątowych. latex latex
latex Kąt latex nie może przekroczyć miary latex latex latex
latex Miara kąta latex w sekundach kątowych wynosi latex latex latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA OTWARTE


Zadanie 21. (3 pkt)

W tabeli poniżej ma się znaleźć informacja o liczbie wszystkich czynników równych latex występujących we wskazanych iloczynach kolejnych liczb naturalnych, podaj:
latex liczby piątek w drugiej kolumnie tabeli,
latex ile maksymalnie razy można podzielić przez dziesięć liczbę w ostatnim wierszu tabeli.

 

Iloczyny  Liczby piątek
latex  
latex  
latex  
latex  
latex  
latex  


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 22. (3 pkt)

Dwaj kierowcy ciężarówek wyładowywali towary w tym samym zakładzie pracy, panu Henrykowi zajęło to latex godzinę, a panu Krzysztofowi latex godziny. Obaj wracali do tej samej bazy.

Korzystając z wykresów podaj odpowiedzi na pytania w kolejności: dotyczące pana Henryka i potem pana Krzysztofa.


a) Odczytaj ile czasu poświęcił na odpoczynek każdy z kierowców.
b) Oblicz średnią prędkość obu samochodów po postoju.
c) Oceń, który z kierowców po przejechaniu latex-u kilometrów poświęcił na ten odcinek trasy więcej czasu.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 23. (4 pkt)

Liczba naturalna latex przy dzieleniu przez latex daje resztę latex i przy dzieleniu przez latex resztę latex

Oceń prawdziwość zdań podanych w tabeli. Wybierz latex - zdanie prawdziwe lub latex - zdanie fałszywe.

1. Liczba latex przy dzieleniu przez latex daje resztę latex  latex latex 
2. Liczba latex przy dzieleniu przez latex daje resztę latex  latex  latex 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności

show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma