Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Prawdopodobieństwo zadania

10P.1 Klasówka Proste doświadczenia losowe i prawdopodobieństwo zdarzeń. Rzut monetą, rzut kostką.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (4 pkt)

W pewnym gimnazjum są trzy klasy drugie o następującym składzie uczniów:

Klasa A: latex dziewcząt i latex chłopców,
Klasa B: latex dziewcząt i latex chłopców,
Klasa C: latex dziewcząt i latex chłopców.

W każdej klasie wybieramy w sposób losowy jedną osobę. Dla każdej klasy oblicz prawdopodobieństwo wybrania dziewczyny i ustaw te prawdopodobieństwa od najmniejszego do największego.


dowód

Dla każdej klasy przyjmij oddzielnie liczbę wszystkich uczniów tej klasy jako liczbę wszystkich możliwych wyników losowania, zaś liczbę dziewcząt jako liczbę wyników sprzyjających.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (5 pkt)

Rzucamy dwiema różnymi kostkami do gry. Jakie jest prawdopodobieństwo, że suma oczek na kostkach będzie mniejsza niż latex


dowód

Wypisz wszystkie możliwe wyniki rzutów dwiema kostkami w postaci par liczb. Zapamiętaj, że wyniki np. latex są różne, gdyż latex − oznacza na pierwszej kostce latex oczka, a na drugiej latex oczek a latex − na pierwszej kostce latex oczek, a na drugiej latex oczka. Zaznacz te pary liczb, dla których suma jest mniejsza niż latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (5 pkt)

Urna zawiera kule oznaczone numerami latex Losujemy z tej urny jedną kulę. Ustal, co jest najbardziej prawdopodobne: wylosowanie kuli o numerze podzielnym przez latex kuli o numerze podzielnym przez latex czy kuli o numerze parzystym dwucyfrowym.


dowód

We wszystkich przypadkach masz tę samą liczbę możliwych wyników losowania. Ustal ile jest wyników losowania, gdy otrzymujesz liczbę podzielną przez latex ile dla liczb podzielnych przez latex a ile dla liczb parzystych dwucyfrowych.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (5 pkt)

W urnie było latex kul białych i latex czarne. Do tej urny dołożono latex kul, wśród których część była białych a część czarnych i wtedy okazało się, że prawdopodobieństwa wylosowania kuli czarnej i białej z tej urny są takie same. Ile było kul białych wśród dołożonych?


dowód

Oznacz przez latex liczbę kul białych wśród dołożonych. Wtedy liczba kul czarnych wśród dołożonych będzie latex Zapisz równość prawdopodobieństw wylosowania kuli białej i kuli czarnej po dołożeniu kul i wyznacz latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (6 pkt)

Na przyjęcie zakupiono latex pączków, latex serniczków i pewną liczbę rurek z kremem. Spośród wszystkich ciastek wybieramy w sposób losowy jedno. Obliczono, że prawdopodobieństwo wylosowania serniczka jest równe latex Oblicz prawdopodobieństwo latex wylosowania pączka i latex wylosowania rurki z kremem. Oceń, dla jakiego ciastka prawdopodobieństwo wylosowania go jest największe.


dowód

Oznacz przez latex liczbę rurek z kremem. Wtedy prawdopodobieństwo wylosowania serniczka będzie równe latex Znając to prawdopodobieństwo, wyznacz latex a następnie oblicz szukane w zadaniu prawdopodobieństwa latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma