Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Figury płaskie zadania

11.33 Test (>R) Symetria w układzie współrzędnych.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Punkt latex leży w drugiej ćwiartce układu współrzędnych, a punkt latex leży w trzeciej ćwiartce. W których ćwiartkach układu współrzędnych leżą punkty latex gdy punkt latex jest symetryczny do punktu latex względem początku układu, zaś punkt latex jest symetryczny do punktu latex względem osi latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Dany jest odcinek latex gdzie latex Podaj współrzędne końców odcinka latex symetrycznego do latex względem osi latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Dany jest trójkąt latex gdzie latex i trójkąt latex symetryczny do trójkąta latex względem prostej latex W trójkącie latex mamy latex Wyznacz prostą latex i współrzędne wierzchołka latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Dany jest trójkąt latex gdzie latex Dodaj punkt latex tak, aby otrzymać figurę osiowosymetryczną o osi symetrii latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Dany jest trójkąt latex o wierzchołkach latex Wyznacz współrzędne wierzchołków trójkąta latex symetrycznego do danego względem prostej latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Dany jest punkt latex i punkty latex Który z podanych punktów jest symetryczny do punktu latex względem początku układu współrzędnych ?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Dany jest odcinek latex gdzie latex Wyznacz odcinek symetryczny do podanego względem prostej latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Dany jest czworokąt o wierzchołkach latex Czy ten czworokąt jest figurą osiowo symetryczną? Jeśli tak, podaj jego oś symetrii.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Dane są punkty latex Wyznacz współrzędne wierzchołków czworokąta latex w którym punkty latex są symetryczne do punktów latex względem prostej latex Określ, jaki to czworokąt.

stop
Aby narysować prostą latex znajdź dwa punkty np. latex które spełniają podany wzór (jeżeli latex to latex i podobnie z drugim punktem). Przez dwa punkty przechodzi dokładnie jedna prosta, zatem łatwo tę prostą narysować.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Dany jest punkt latex punkt latex symetryczny do latex względem osi latex i punkt latex symetryczny do latex względem osi latex Poniżej podano cztery zdania o punktach latex

latex Punkty latex są symetryczne względem prostej latex
latex Punkty latex są symetryczne względem prostej latex
latex Punkty latex są symetryczne względem pewnej prostej latex równoległej do osi latex lub względem pewnej prostej latex równoległej do osi latex
latex Punkty latex są symetryczne względem początku układu współrzędnych.

Które z podanych zdań jest prawdziwe?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma