Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Figury płaskie zadania

11.28 Test Dwusieczna kąta, konstrukcja (rozpoznawanie i konstruowanie).

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

Zadanie 1. (1 pkt)

Który z rysunków przedstawia dwusieczną kąta latex

dwusieczna kąta


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Dwusieczną którego kąta jest półprosta latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Dany jest kąt latex Który z rysunków przedstawia zbiór punktów położonych bliżej ramienia latex niż latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (2 pkt)

Punkt latex należy do ramienia latex kąta latex Opisz konstrukcję okręgu stycznego do obu ramion kąta latex w punkcie latex


dowód

Styczna do okręgu jest prostopadła do promienia łączącego punkt styczności i środek okręgu.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (2 pkt)

Dany jest trapez latex taki, że ramię latex jest równe podstawie latex i kąt latex ma miarę latex Oblicz miarę kąta latex wiedząc, że przekątna latex jest zawarta w dwusiecznej kąta latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (2 pkt)

Dany jest równoległobok latex Dwusieczna kąta latex przecięła bok latex w punkcie latex dzieląc go na dwa odcinki długości latex Wyraź obwód równoległoboku za pomocą latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (2 pkt)

Wiedząc, że czworokąt latex jest równoległobokiem i czworokąt latex prostokątem, w oparciu o poniższy rysunek wskaż zdanie prawdziwe.

latex Półprosta latex nie jest dwusieczną kąta latex
latex Półprosta latex jest dwusieczną kąta latex
latex Półprosta latex jest dwusieczną kąta latex
latex Półprosta latex nie jest dwusieczną kąta latex


dowód

Jeżeli dwie proste równoległe przetniemy trzecią prostą, to kąty naprzemianległe mają równą miarę.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (2 pkt)

Proste latex są styczne do okręgu o środku w punkcie latex i promieniu latex w punktach latex Kąt latex ma miarę latex Oblicz długość odcinka latex


dowód

Środek latex okręgu stycznego do prostych latex leży na dwusiecznej kąta latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (2 pkt)

Proste latex odpowiednio o równaniach latex są stycznymi do okręgu o środku w punkcie latex Napisz równanie dwusiecznej kąta do którego należy punkt latex i ograniczonego prostymi latex


dowód

Znajdź punkt latex przecięcia prostych latex Następnie napisz równanie funkcji liniowej przechodzącej przez punkty latex będące jednocześnie poszukiwanym równaniem dwusiecznej kąta.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (3 pkt)

Dany jest prostokąt latex w którym długość krótszego boku wynosi latex Dwusieczna kąta latex przecina dłuższy bok w punkcie latex i dzieli go w stosunku latex Oblicz pole tego prostokąta.


dowód

Rozpatrz dwa przypadki

latex

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma