Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Egzaminy gimnazjalne CKE z matematyki

Egzamin gimnazjalny grudzień 2011 CKE wersja ON-LINE część matematyczno-przyrodnicza (diagnoza)

Część matematyczno-przyrodnicza grudzień 2011

  1. arkusz diagnostyczny
  2. matryca odpowiedzi
  3. odpowiedzi propozycje oceniania
  4. wykaz sprawdzonych umiejętności

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Rozwiązania zawierają prawidłowe rozumowania uczniów przy wyborze odpowiedzi do zadań zamkniętych.


Zadanie 1. (1 pkt)

Uczeń przeczytał w ciągu tygodnia książkę liczącą latex stron.

Dzień Liczba przeczytanych stron Czas czytania
latex latex latex
latex latex latex
latex latex latex
latex latex latex
latex latex latex
latex latex latex
latex latex latex

Na podstawie informacji zawartych w powyższej tabeli wybierz zdanie prawdziwe.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Do zestawu liczb: latex dopisano jeszcze jedną liczbę. Mediana powiększonego ze-
stawu wynosi latex
Którą z poniższych liczb dopisano? Wybierz odpowiedź spośród podanych.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Na rysunkach przedstawiono osie liczbowe, a na każdej z nich kropkami zaznaczono trzy liczby.
Na którym rysunku jedna z tych liczb jest średnią arytmetyczną dwóch pozostałych?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.


 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

W tabeli zapisano cztery liczby.

latex latex
latex latex
latex latex
latex latex

Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
Liczba latex jest równa liczbom


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Które zdanie jest fałszywe? Wybierz odpowiedź spośród podanych.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Ania i Tomek mają razem latex lat. Dwa lata temu Tomek był latex razy starszy od Ani.  
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz latex jeśli zdanie jest prawdziwe, lub latex - jeśli
jest fałszywe.  

Ania jest dwa razy młodsza od Tomka. latex latex
Tomek jest o latex lat starszy od Ani. latex latex

Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Rozmiar ramy roweru to długość fragmentu rury pod siodełkiem mierzona tak, jak przedstawiono na rysunku - od środka miejsca, w którym obracają się pedały do środka rury łączącej siodełko z kierownicą.

Jaki jest rozmiar ramy, której niektóre wymiary przedstawiono na rysunku? Wybierz odpowiedź spośród podanych.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Informacja do zadań 8. i 9.

Aby dobrać rozmiar ramy roweru do wzrostu użytkownika, można posłużyć się następującą regułą: rozmiar odpowiedniej ramy otrzymamy, gdy od latex wzrostu użytkownika (w cm) odejmiemy latex


Zadanie 8. (1 pkt)

Jaki rozmiar powinna mieć, według tej reguły, rama dla rowerzysty o wzroście latex
Wybierz odpowiedź spośród podanych.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Niech latex oznacza rozmiar ramy (w latex), w - wzrost użytkownika (też w latex).
Którym wzorem nie można wyrazić opisanej wyżej reguły dobierania rozmiaru ramy?
Wybierz odpowiedź spośród podanych.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Informacje do zadań 10. i 11.

W poniedziałek pan Ryszard, mieszkaniec wsi Janki, odwiózł córkę do szkoły w Gródku, a następnie pojechał na kontrolę swoich sklepów w Sowach i w Migocku.
Na schematycznej mapce przedstawiono drogi łączące te miejscowości, a na wykresie - jak zmieniała się w czasie tej podróży odległość (mierzona w linii prostej) pana Ryszarda od domu.  


Zadanie 10. (1 pkt)

Jaka jest odległość (w linii prostej) między Jankami a Gródkiem? Wybierz odpowiedź spośród podanych.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (1 pkt)

Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
Z podanych informacji wynika, że pan Ryszard


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 12. (1 pkt)

Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
Równość latex będzie prawdziwa, jeśli w miejsce latex zostaną wpisane liczby


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 13. (1 pkt)

Firma składa się z dwóch oddziałów. W marcu zysk pierwszego oddziału był równy latex tys. zł, a drugiego oddziału latex tys. zł. W kwietniu zysk pierwszego oddziału zmniejszył się o latex w stosunku do marca, ale zysk całej firmy był taki sam jak w marcu.
O ile procent w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększył się w kwietniu zysk drugiego oddziału? Wybierz odpowiedź spośród podanych.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 14. (1 pkt)

Na rysunku przedstawiono liczbę i rodzaj kul umieszczonych w każdym z czterech pudełek.
Z każdego pudełka losujemy jedną kulę.

Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
Prawdopodobieństwo wylosowania białej kuli jest największe, gdy kulę losujemy z pudełka


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 15. (1 pkt)

Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
W równoległoboku o obwodzie latex różnica długości dwóch sąsiednich boków jest równa latex Dłuższy bok tego równoległoboku jest równy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 16. (1 pkt)

Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
Pole trójkąta wynosi latex Pole trójkąta do niego podobnego jest równe latex Skala podobieństwa trójkąta większego do mniejszego jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 17. (1 pkt)

Na siatce kwadratowej narysowano trójkąt. Bok kwadratu siatki jest równy latex

Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź spośród podanych.
Pole narysowanego trójkąta jest równe


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 18. (1 pkt)

Narysowana poniżej figura składa się z kwadratu i trzech ćwiartek kół.

Dokończ zdanie, wybierając odpowiedź sposród podanych.

Obwód tej figury jest równy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 19. (1 pkt)

Z latex sześcianów o krawędziach długości latex zbudowano graniastosłup prawidłowy czworokątny.
Które wymiary, z podanych w tabeli, może mieć ten graniastosłup? Wybierz odpowiedź
spośród latex

latex latex
latex latex
latex latex
latex latex
latex latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 20. (1 pkt)

Krem jest sprzedawany w trzech rodzajach pojemników. Każdy pojemnik ma kształt walca, którego wewnętrzne wymiary podane są na rysunku.
Objętość walca oblicza się ze wzoru latex gdzie latex oznacza promień koła będącego podstawą walca, latex - wysokość walca.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz latex jeśli zdanie jest prawdziwe, lub latex - jeśli jest fałszywe.

W pojemniku latex mieści się cztery razy więcej kremu niż w pojemniku latex latex latex
W pojemniku latex mieści się dwa razy mniej kremu niż w pojemniku latex latex latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA OTWARTE

(Punktacja ustalona przez MegaMatma.pl)


Zadanie 21. (3 pkt)

Z portu rybackiego (punkt latex) wypłynęły jednocześnie na połów dwa kutry: jeden na północ ze stałą prędkością latex węzłów, drugi na wschód ze stałą prędkością latex węzłów. Oblicz odległość między tymi kutrami po dwóch godzinach od wypłynięcia. Wynik podaj w kilometrach. Zapisz obliczenia.

Do rozwiązania zadania skorzystaj z informacji: latex węzeł to latex mila morska na godzinę,

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 22. (3 pkt)

Uzasadnij, że jeśli liczba jest podzielna przez latex i przez latex to jest podzielna przez latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 23. (4 pkt)

Wojtek wykonał taki model sześcianu, jak przedstawiono na rysunku. Używał listewek, których przekrój poprzeczny jest kwadratem o boku latex Krawędź sześcianu ma długość latex Oblicz masę tego modelu, wiedząc, że latex drewna, z którego go wykonano, ma masę latex Zapisz obliczenia.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma