Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]
Oferta dotacyjna MEN

Pytania i odpowiedzi

Dotacja na materiały edukacyjne MegaMatma

 

Pytania i odpowiedzi:

 

1. Czy MegaMatma spełnia definicję materiału edukacyjnego z ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty?

 

odpowiedz

Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 r., z późniejszymi zmianami z maja 2014 r., precyzuje definicje: podręcznika, materiału edukacyjnego i materiału ćwiczeniowego w art. 3 ustawy punkty: 23, 24, 25:

  • podręcznik - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
  • materiał edukacyjny - należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
  • materiał ćwiczeniowy - należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 

MegaMatma to materiał edukacyjny z matematyki, który jest umieszczony w Internecie jako zamiennik lub uzupełnienie tradycyjnych podręczników szkolnych, wzbogacony o zestawy zadań, testów i arkuszy egzaminacyjnych.


MegaMatma spełnia wymogi tworzenia podręczników, gdyż jest napisana przez zespół doświadczonych autorów, zgodnie z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego, jest recenzowana przez cenionego rzeczoznawcę MEN dr Alicję Molęda i przeznaczona do użytku w szkole poprzez umożliwienie realizowania programu nauczania.
 

Ma postać elektroniczną, tj. treści są umieszczone na stronie www.megamatma.pl.

Oferta dotacyjna gimnazjum.
Oferta dotacyjna szkoła podstawowa.

 

2. Czym praktycznie jest dostęp do materiałów edukacyjnych MegaMatma?

 

odpowiedz

Według regulaminu serwisu MegaMatma.pl "Dostęp - wykupione przez Użytkownika Serwisu na określony czas prawo do korzystania z usług Administratora Serwisu". W przypadku zakupu przez szkołę materiałów edukacyjnych MegaMatma.pl z dotacji, wszyscy uczniowie objęci dotacją, oraz następne dwa roczniki otrzymują prawo korzystania ze wszystkich treści portalu, zarówno płatnych jak i bezpłatnych.

Np. Zakup z dotacji 150 dostępów w czerwcu 2015 r.
Szkoła otrzymuje 150 dostępów dla uczniów w danym roku, oraz 2x150 dostępów dla uczniów z dwóch następnych roczników. 

 

3. Czy materiały edukacyjne MegaMatma.pl mają numer dopuszczenia?

 

odpowiedz

Nie.
Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego ma w swoim charakterze postać zamkniętą, a MegaMatma jest serwisem internetowym, który jak każda strona www, jest na bieżąco ulepszana, wzbogacana o nowe treści i modyfikowana pod zmieniające się przepisy oświatowe.

Tym samym nie ma możliwości "technicznej", by w zgodzie z ustawą "dopuścić do użytku szkolnego" nowoczesny materiał edukacyjny umieszczony na stronie internetowej www.

 

4. Czy materiały edukacyjne MegaMatma.pl to więcej niż podręcznik?

 

odpowiedz

Oczywiście.
Materiały edukacyjne MegaMatma.pl to dużo więcej niż jeden podręcznik drukowany.

To ogromna baza wiedzy z matematyki, porównywalna do kilkunastu podręczników, zbiorów zadań i tablic matematycznych.

W jednym miejscu - na stronie internetowej www.megamatma.pl - uczeń znajdzie odpowiedź na każde matematyczne pytanie, z każdego etapu edukacji.

 

Uczeń otrzymuje prawo dostępu do:

  • ponad 8000 zadań z rozwiązaniami
  • przeszło 500 tematów teoretycznych wytłumaczonych krok po kroku
  • zestawów wzorów i definicji
  • kilkuset klasówek i testów on-line z rozwiązaniami
  • arkuszy egzaminacyjnych on-line z rozwiązaniami

 

5. Czy szkoła potrzebuje zakupić dla uczniów dodatkowe treści edukacyjne z matematyki?

 

odpowiedz

Nie.
Materiały edukacyjne MegaMatma.pl zastępują podręczniki, zbiory zadań, tablice matematyczne, ćwiczenia czy repetytoria. Szkoła nie potrzebuje wydawać dodatkowych kwot na zakup zbiorów zadań czy zestawów arkuszy egzaminacyjnych.


Na stronie MegaMatma.pl jest wszystko.

 

6. Kiedy najlepiej zamówić materiały edukacyjne MegaMatma?

 

odpowiedz

Szkoła może zamówić nasze materiały edukacyjne w dowolnym, odpowiednim dla niej czasie.

Realizacja zamówienia w naszej firmie trwa do 48 h. Po otrzymaniu zamówienia drogą mailową lub pocztą tradycyjną, wystawiamy fakturę na zamówioną ilość dostępów i generujemy w systemie dostępy do zamówienia. Po otrzymaniu płatności, fakturę wraz z listą kodów i krótką instrukcją "Jak zrealizować kod dostępu?" przesyłamy szkole na adres mailowy i dodatkowo pocztą tradycyjną. 

 

7. Czy szkoła może otrzymać odroczony termin płatności, przed otrzymaniem dotacji?

 

odpowiedz

W wyjątkowych przypadkach, na prośbę jednostki, wystawiamy fakturę z odroczonym, dłuższym terminem płatności.
W takiej sytuacji, przed otrzymaniem płatności przesyłamy szkole 
listę kodów dostępu wraz z krótką instrukcją "Jak zrealizować kod dostępu?".

 

8. W jaki sposób następuje przekazanie/dostarczenie materiałów edukacyjnych MegaMatma zakupionych z dotacji do szkoły?

 

odpowiedz

W sposób bardzo prosty.
Lista kodów dostępu, wraz z fakturą i krótką instrukcją "Jak zrealizować kod dostępu?" jest przesyłana szkole na adres mailowy i dodatkowo w wersji papierowej na adres szkoły pocztą tradycyjną.

 

9. Jak praktycznie przekazywać dostęp do materiałów edukacyjnych MegaMatma uczniom?

 

odpowiedz

Szkoła otrzyma listę kodów uprawniających do korzystania z materiałów edukacyjnych MegaMatma.pl.

Sugerujemy, by szkoła przyporządkowała dany kod do konkretnego ucznia i zrobiła listę kodów i nazwisk uczniów do archiwum. Każdy kod dostępu trzeba wydać uczniowi wg listy. 

Uczeń na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu zrealizuje kod na stronie MegaMatma, wg załączonej instrukcji "Jak zrealizować kod dostępu?"

W chwili realizacji kodu uczeń zakłada konto w serwisie MegaMatma.pl. 

Jeśli uczeń posiada adres mailowy w domenie szkoły, to taki adres mailowy będzie loginem do serwisu MegaMatma.
W przeciwnym wypadku uczeń zakłada konto w MegaMatmie na swój prywatny adres mailowy. 

 

Instukcja "Jak zrealizować kod dostępu?" jest dostępna na stronie Jak zrealizować kod?

 

10. Co w sytuacji, gdy w następnym roku ulegnie zmianie liczba uczniów objętych dotacją?

 

odpowiedz

W sytuacji, gdy ulegnie zmianie liczba uczniów w kolejnym roku, należy skontaktować się z naszym wydawnictwem na adres dotacja@megamatma.pl lub tel. +48604253308.

1. Jeżeli liczba uczniów zmaleje, dostępy uczniów odpowiadające tej liczbie, w systemie MegaMatma.pl zostaną przepisane na wskazane przez szkołę loginy.

2. Jeżeli liczba uczniów wzroście, wygenerujemy nowe dostępy i wystawimy dokumenty zakupu.

 

11. Gdzie i jak przechowywać materiały edukacyjne MegaMatma?

 

odpowiedz

Zgodnie z art. 22aj pkt 1. "W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne...". 

Na szkole ciąży obowiązek gromadzenia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. 

W przypadku zakupu materiałów edukacyjnych MegaMatma.pl szkoła nie musi gromadzić tych materiałów edukacyjnych w placówce. Zasoby internetowe MegaMatma.pl są "przechowywane" na serwerach wydawcy, i nie zajmują miejsca w bibliotece szkolnej. 

Szkoła przechowuje jedynie listę kodów dostępu z nazwiskami uczniów w swoim archiwum, co zajmuje bardzo mało miejsca.

 

12. Czy uczeń może zgubić lub zniszczyć materiały edukacyjne MegaMatma?

 

odpowiedz

Nie. 
Zgodnie z art. 22ak pkt 3 ust. 1) "W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
1) kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego ..." 

To jest zaleta nowoczesnych zasobów internetowych, których nie można zgubić, zniszczyć lub nie zwrócić!

Szkoła nie ma problemu, ewentualnego rozliczania z rodzicami kosztów zniszczonych książek.

 

13. Czy można drukować materiały edukacyjne MegaMatma?

 

odpowiedz

Tak. 
Każdy zasób w materiałach edukacyjnych MegaMatma.pl można wydrukować.

 

14. Gdzie i kiedy uczeń może korzystać z materiałów edukacyjnych MegaMatma?

 

odpowiedz

Wszędzie. 
Z materiałów edukacyjnych MegaMatma.pl można korzystać w dowolnym miejscu i czasie, na każdym urządzeniu z dostępem do internetu. W szkole, w domu, w bibliotece, w parku...

 

15. Czy MegaMatma zapewnia pomoc uczniom, których poziom wykracza poza podstawę programową?

 

odpowiedz

Oczywiście tak. 
W MegaMatmie są zasoby, które wykraczają poza podstawę programową: materiały rozszerzone (R) i (>R), zadania trudne i wymagające. Ponadto dostęp do MegaMatmy to prawo korzystania ze wszystkich treści w serwisie, na każdym etapie edukacyjnym tj. od SP(klasy 4-6), przez gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną i studia.

Uczeń zdolny, który poszukuje bardziej zaawansowanych tematów, może w każdej chwili uczyć się z zasobów nawet z poziomu studiów.

 

16. Czy MegaMatma zapewnia pomoc uczniom z zaległościami i trudnościami z matematyką?

 

odpowiedz

Oczywiście tak.

W materiałach edukacyjnych MegaMatma.pl są zasoby na każdy etap edukacyjny: od SP(klasy 4-6), przez gimxnazjum, szkołę ponadgimnazjalną i studia. 


Uczeń, który ma zaległości z poprzednich klas, czy etapów edukacji może powtórzyć sobie i przypomnieć wcześniejsze tematy. Bez konieczności poszukiwania starych książek czy zeszytów może uzupełnić braki z matematyki. W MegaMatmie wszystko jest bardzo dobrze wytłumaczone, krok po kroku, zatem uczeń nawet samodzielnie może uczyć się, powtarzać i uzupełniać wiedzę.

 

17. Jeśli szkoła dokona zakupów z dotacji i zaoszczędzi pewne kwoty, to czy można nadwyżkę przeznaczyć na materiały edukacyjne Megamatma?

 

odpowiedz

Tak. 
Może się zdarzyć, że szkoła dokona zakupów z dotacji na podręczniki tradycyjne, i zostanie jej kwota do wykorzystania na inne cele. W tej sytuacji, szkoła może tę kwotę wykorzystać na zakup dostępów do materiałów edukacyjnych MegaMatma.pl.

Dotacja z MegaMatmą


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze gimnazjalne megamatma

arkusze maturalne megamatma

Szkoła z MegaMatmą