Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]
Poziom podstawowy arkusze maturalne MM z matematyki

Próbna Matura z matematyki MM poziom podstawowy arkusz 1.

Pobierz zestaw wzorów do MATURY od MegaMatmy!!!

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

ZADANIA ZAMKNIĘTE


Zadanie 1. (1 pkt)

Zapisem przedziału domkniętego na osi latex o środku w punkcie latex i krańcach latex  oraz latex  jest


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Wyrażenie arytmetyczne

latex zapisane w postaci potęgi wynosi


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Wskaż nierówność prawdziwą


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Wiadomo, że latex 

Wtedy latex jest równy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Uporządkowane rosnąco pierwiastki równania

latex

są ciągiem liczb:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Wybierz równania prostych latex takich, że jedna z nich jest prostopadła, a druga równoległa do prostej o równaniu latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Dziewięć książek kosztowało latex zł, a plecak - latex zł. Wskaż, o ile procent więcej cena plecaka przewyższała koszt zakupu wszystkich książek.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Pierwsza i druga współrzędna (odcięta i rzędna) wierzchołka paraboli, będącej wykresem funkcji kwadratowej latex  są równe liczbom


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Oblicz latex gdzie latex Wynik jest następujący


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Oblicz iloczyn pierwiastków równania kwadratowego latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (1 pkt)

O ciągu latex mającym kolejne wyrazy: latex możemy powiedzieć, że


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 12. (1 pkt)

Długości odcinków  latex spełniają warunki latex 

Ciąg latex  jest postaci


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 13. (1 pkt)

Piąty wyraz ciągu geometrycznego jest równy latex natomiast drugi wyraz latex  Iloraz ciągu jest równy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 14. (1 pkt)

W trójkącie prostokątnym kąty ostre oznaczono przez latex Przyprostokątne tego trójkąta mają długości latex Suma sinusów latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 15. (1 pkt)

Wiadomo, że sinus kąta ostrego latex  Wyrażenie latex ma wartość:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 16. (1 pkt)

Prostokątny kawałek folii o wymiarach latex  zwinięto w rulon w kształcie walca i spięto wzdłuż paska o wymiarach latex Promień podstawy walca wynosi:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 17. (1 pkt)

W okrąg o środku latex wpisano trójkąt prostokątny latex o kątach ostrych latex Miara kąta latex jest równa latex Miara kąta latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 18. (1 pkt)

W trapezie równoramiennym o podstawach długości latex przedłużono ramiona o latex do przecięcia w punkcie latex Długości ramion trapezu są równe


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 19. (1 pkt)

Punkt latex należy do okręgu latex
Środkiem latex okręgu jest punkt o dodatnich współrzędnych. Wskaż te współrzędne:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 20. (1 pkt)

W kwadracie latex o przeciwległych wierzchołkach latex poprowadzono przekątną latex Środek przekątnej ma współrzędne:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 21. (1 pkt)

Dwa stożki o takich samych podstawach sklejono podstawami tak, że przekrój osiowy uzyskanej bryły jest czworokątem wypukłym. Podaj jakie warunki muszą spełniać te stożki, aby przekrój był rombem o kącie ostrym latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 22. (1 pkt)

Dane są dwa okręgi o równaniach:

latex
Odległość środków tych okręgów wynosi:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 23. (1 pkt)

W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym pole ściany bocznej o wysokości latex jest równe latex Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa wynosi:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 24. (1 pkt)

Ze zbioru kolejnych liczb naturalnych od latex do latex losujemy latex liczby. Takich par, aby suma wylosowanych liczb była nieparzysta jest:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 25. (1 pkt)

Z pojemnika, w którym znajdują się latex kule białe i latex czarnych losujemy latex razy bez zwrotu. Prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul białych wynosi:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA OTWARTE


Zadanie 26. (2 pkt)

W prostokącie połączono środki sąsiednich boków i uzyskano czworokąt o polu latex i dłuższej przekątnej latex Oblicz długość promienia okręgu wpisanego w ten czworokąt.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 27. (2 pkt)

Dla jakich argumentów latex funkcja kwadratowa

latex 

przyjmuje wartości dodatnie?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 28. (2 pkt)

Stosunek pól trójkąta o podstawie latex i prostokąta o jednym z boków długości latex jest równy latex Znajdź długości wysokości trójkąta opuszczonej na podstawę i drugiego boku prostokąta wiedząc, że ich suma jest równa latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 29. (3 pkt)

Dwa dowolne okręgi o środkach latex przecinają się w punktach latex Wskaż i uzasadnij, które zdanie jest prawdziwe:
1. Odcinek latex jest prostopadły do odcinka latex i dzieli go na połowy.
2. Trójkąty latex są przystające i prostokątne.
3. Długość odcinka latex jest równa średniej arytmetycznej długości promieni okręgów.
4. Odcinek latex jest prostopadły do odcinka latex i dzieli go w stosunku latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 30. (3 pkt)

W jakich punktach wykres wielomianu latex przecina prostą latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 31. (2 pkt)

Strzelec trafia do celu latex razy na latex strzały. Oddał latex strzały. Jakie jest prawdopodobieństwo, że trafi co najmniej dwa razy?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 32. (3 pkt)

Michał marzy, aby kupić na początku listopada laptopa za latex zł. Wpłaca swoje oszczędności w kwocie latex zł z początkiem stycznia na lokatę w banku. Bank stosuje oprocentowanie latex w skali roku i kapitalizuje odsetki na koniec każdego miesiąca. Ustal czy Michał ma szansę na zakup laptopa w planowanym terminie i podaj jaki będzie miał zysk na lokacie w procentach.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 33. (4 pkt)

Ustal wyrazy ciągu latex

w którym: latex oraz latex tworzą ciąg geometryczny, a latex ciąg arytmetyczny.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 34. (4 pkt)

W sześcianie latex o objętości latex połączono środek latex krawędzi latex i środek latex krawędzi latex następnie punkty latex z wierzchołkami latex sześcianu.
a) Oblicz pole powierzchni bryły powstałej z połączenia podanych punktów sześcianu.
b) Podaj miarę kąta nachylenia płaszczyzny przechodzącej przez punkty latex do płaszczyzny podstawy sześcianu.
c) Jaki jest stosunek objętości sześcianu do objętości powstałej bryły?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze gimnazjalne megamatma

arkusze maturalne megamatma

Szkoła z MegaMatmą