Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]
Poziom podstawowy arkusze maturalne MM z matematyki

Próbna Matura z matematyki MM poziom podstawowy arkusz 2

Pobierz zestaw wzorów do MATURY od MegaMatmy!!!

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

ZADANIA ZAMKNIĘTE


Zadanie 1. (1 pkt)

Na osi liczbowej zaznaczono ustalony punkt latex

Który warunek dla obranego latex jest spełniony?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Liczba latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Oblicz latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Podaj miarę kąta latex zaznaczonego na rysunku, wiedząc że latex


 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Dla ciągu o wyrazie ogólnym latex

oblicz latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Ciąg geometryczny dany jest wzorem

latex

Wynika stąd, że liczby latex są równe


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Ile kodów latex - cyfrowych można utworzyć ze zbioru cyfr latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Jaką liczbę podstawić za niewiadomą latex aby zachodziła równość
latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Z talii latex - kartowej losujemy jedną kartę. Jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania króla?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Jaki powinien być trójkąt prostokątny, aby po obrocie wokół przeciwprostokątnej powstały dwa stożki o równych wysokościach?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (1 pkt)

Sprawdź, który z podanych punktów

latex

spełnia równania elipsy i okręgu

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 12. (1 pkt)

Półkole wycięte z koła o promieniu latex  i środku latex zwinięto tak, że po sklejeniu wzdłuż średnicy powstał stożek o wierzchołku w punkcie latex Oblicz długość promienia podstawy stożka.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 13. (1 pkt)

Rozwiązaniem równania

latex

jest każda z liczb:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 14. (1 pkt)

Pomnóż sumę wielomianów latex przez latex wiedząc, że

latex

Podaj wynik po redukcji wyrazów podobnych i uporządkowaniu.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 15. (1 pkt)

Wykonaj działania i doprowadź do najprostszej postaci wyrażenie

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 16. (1 pkt)

Oblicz objętość kuli o polu powierzchni  latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 17. (1 pkt)

Podaj jak zmieni się pole powierzchni i objętość sześcianu, który powstał z sześcianu o krawędzi latex przez latex-krotne zwiększenie długości krawędzi.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 18. (1 pkt)

Wiadomo, że latex Ustal dziedzinę funkcji

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 19. (1 pkt)

Rozwiązaniem której z podanych niżej nierówności jest przedział zaznaczony na rysunku?

a) latex

b) latex

c) latex

d) latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 20. (1 pkt)

Dla jakiej wartości parametru latex prosta latex jest równoległa do prostej o równaniu latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 21. (1 pkt)

Cena lodówki jest latex zł, ale sprzedawca dolicza latex podatku VAT. Podaj cenę do zapłaty obowiązującą klienta.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 22. (1 pkt)

Wyrazów dwuliterowych mających sens lub nie, w których litery nie powtarzają się, utworzonych z liter wyrazu o latex różnych literach jest latex Jakie jest latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 23. (1 pkt)

Przekątna prostopadłościanu z przekątną podstawy tworzy kąt o mierze latex  Oblicz długość tej przekątnej jeśli wysokość prostopadłościanu ma długość latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 24. (1 pkt)

Przekrój poprzeczny stożka przechodzi przez środek wysokości, a przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym. Oblicz objętość stożka jeśli wiadomo, że przekrój poprzeczny ma pole równe latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 25. (1 pkt)

W sześcianie połączono środki sąsiednich ścian. Oblicz sumę wierzchołków latex i ścian latex w sześcianie i w uzyskanej bryle, a następnie odejmij w każdym przypadku liczbę latex Sprawdź czy uzyskany wynik jest odpowiednio liczbą krawędzi latex w każdej bryle.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA OTWARTE


Zadanie 26. (2 pkt)

Okrąg o środku w punkcie latex i promieniu latex  jest styczny do paraboli o równaniu latex w jej wierzchołku. Narysuj odpowiedni rysunek i odczytaj w ilu punktach prosta latex przecina otrzymaną krzywą. Podaj współrzędne tych punktów.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 27. (2 pkt)

Który z zapisów nie oznacza tego samego co następujące wyrażenie latex

gdzie latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 28. (2 pkt)

Oblicz latex gdy wiadomo że są rozwiązaniami równania kwadratowego

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 29. (3 pkt)

Ile rozwiązań ma równanie latex w zależności od parametru latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 30. (2 pkt)

Odczytaj z wykresu funkcji kwadratowej

i podaj dla latex

a) Miejsca zerowe funkcji
b) Oś symetrii paraboli
c) Zbiór wartości funkcji


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 31. (2 pkt)

W pewnym turnieju biegów narciarskich można zdobyć maksymalnie latex punktów. Po kilku konkurencjach odnotowano wyniki najlepszych zawodniczek: latex
a) Porównaj średnią latex  różnic tych danych od maksymalnej liczby punktów z średnią latex wyników.
b) Podaj medianę wyników.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 32. (3 pkt)

Samochód przejechał pewną trasę w jedną stronę ze średnią prędkością latex z powrotem ze średnią prędkością latex Podaj średnią prędkość samochodu na całej trasie. Wynik zaokrąglij do drugiego miejsca po przecinku.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 33. (4 pkt)

W okrąg wpisano trójkąt latex tak jak na rysunku i poprowadzono w nim odcinki latex równolegle odpowiednio do boków latex

Ustal stosunek pól

latex  wiedząc, że  latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 34. (5 pkt)

Kubek głębokości latex ma kształt stożka obciętego od wierzchołka równolegle do podstawy. Kubek ma dwie podstawy, promień dolnej z uwzględnieniem grubości kubka wynosi latex a górnej latex Do kubka wrzucono śnieżną kulę tak, że dotyka ona dolnej podstawy kubka i jego ściany bocznej.
a) Oblicz długość ucha w kształcie półokręgu przyklejonego do kubka tak, że suma jego odległości po zewnętrznej powierzchni kubka od górnej i dolnej podstawy wynosi latex
b) Oblicz objętość wrzuconej do kubka kuli zakładając, że cała się w nim zmieściła.

Wyniki podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze gimnazjalne megamatma

arkusze maturalne megamatma

Szkoła z MegaMatmą