Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]
Poziom podstawowy arkusze maturalne MM z matematyki

Próbna Matura z matematyki MM poziom podstawowy arkusz 4.

Pobierz zestaw wzorów do MATURY od MegaMatmy!!!

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

ZADANIA ZAMKNIĘTE


Zadanie 1. (1 pkt)

Wykres funkcji latex przesunięto i otrzymano wykres funkcji latex Jakiego przesunięcia dokonano?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Wypisz wszystkie elementy zbioru zdarzeń elementarnych dla zdarzenia latex polegającego na tym, aby ze zbioru liczb latex wybrać dwie liczby, których iloczyn jest liczbą dodatnią.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Dane jest wyrażenie latex

Czy podany zapis jest:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Do sklepu zakupiono dwa fotele za latex zł i sprzedano je z łącznym zyskiem latex Jakie były ceny tych foteli, jeśli jeden z nich sprzedano z zyskiem latex a drugi ze stratą latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Od której z podanych liczb:

latex
jest mniejsza liczba latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Dane są nieskończone ciągi arytmetyczne: latex
Które zdanie jest prawdziwe?
a) Żadna liczba naturalna nie występuje jednocześnie w obu ciągach.
b) Istnieje liczba parzysta mniejsza od latex która występuje w obu ciągach.
c) Liczba latex występuje jednocześnie w obu ciągach.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Podaj wartość parametru latex dla którego równanie
latex ma pierwiastek równy latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Podaj liczbę rozwiązań równania latex


dowód

Rozwiąż równanie graficznie.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Dane są ciągi o wyrazach ogólnych

latex

Dla ciągu arytmetycznego podaj różnicę, a dla geometrycznego iloraz.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Dane są punkty latex i wykres funkcji latex  Który odcinek latex czy latex nie przecina wykresu funkcji latex


dowód

Wykresem funkcji latex jest parabola latex Trzeba ustalić, które z danych punktów leżą powyżej paraboli, a które poniżej.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (1 pkt)

Na okręgu opisano czworokąt latex o przekątnej latex przechodzącej przez środek okręgu. Pole trójkąta latex jest równe połowie pola latex czworokąta. Jaką figurą jest czworokąt latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 12. (1 pkt)

Powierzchnia boczna stożka po rozwinięciu jest półkolem o promieniu latex Jaką miarę ma kąt rozwarcia stożka.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 13. (1 pkt)

Dany jest walec i stożek o takiej samej podstawie i wysokości latex Promień latex podstawy jest równy połowie wysokości, a objętość walca wynosi latex Oblicz długość tworzącej stożka.


dowód

Możesz stożek narysować wewnątrz walca, wtedy jego wierzchołek pokrywa się z środkiem okręgu w podstawie górnej.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 14. (1 pkt)

Okrąg jest styczny do osi układu współrzędnych w punktach latex Równanie okręgu:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 15. (1 pkt)

Osią symetrii paraboli o równaniu latex jest prosta:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 16. (1 pkt)

Na osi liczbowej zaznaczono przedziały oznaczone przez latex gdzie
latex Który wynik jest poprawny:
a) latex
b) latex
c) latex
d) latex


dowód

Narysuj przedziały na osi liczbowej.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 17. (1 pkt)

Pole trapezu równoramiennego wynosi latex Odcinek łączący środki boków nierównoległych trapezu ma latex. Wysokość ma długość:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 18. (1 pkt)

W szkole rozprowadzano bilety na koncert. latex osób kupiło bilety po latexzł, latex osób po latexzł,  latex osób po latexzł, a najwięcej bo aż latex osób zakupiło bilety po latexzł. Ile średnio kosztował jeden bilet na koncert w tej szkole?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 19. (1 pkt)

Ze wszystkich dzielników liczby latex wybieramy jeden. Jakie jest prawdopodobieństwo, że trafimy na dzielnik liczby latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 20. (1 pkt)

Zapisz dziedzinę funkcji w postaci sumy przedziałów
latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 21. (1 pkt)

Które rozwiązanie równania

latex

jest liczbą mniejszą niż latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 22. (1 pkt)

Kaloryfer ma powierzchnię ogrzewającą złożoną z latex płytek blaszanych w kształcie prostopadłościanów o szerokości latex i wysokości latex razy większej oraz grubości latex każdy.
Kaloryfer ten jest przystosowany do ogrzania pokoju o wymiarach latex Jaka część jednej płytki ogrzewa latex pokoju?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 23. (1 pkt)

Dany jest następujący układ równań

latex

Jaka para liczb latex spełnia ten układ?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 24. (1 pkt)

Dane są wielomiany

latex  oraz  latex 

Współczynnik przy trzeciej potędze niewiadomej iloczynu wielomianów wynosi:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 25. (1 pkt)

Dla jakiej wartości parametru latex proste latex są prostopadłe?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA OTWARTE


Zadanie 26. (2 pkt)

Przez którą z podanych liczb: latex czy latex jest podzielna liczba latex dla dowolnej liczby latex
Odpowiedź uzasadnij.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 27. (2 pkt)

Dla jakiej wartości parametru latex dane okręgi są współśrodkowe?

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 28. (2 pkt)

Wiadomo, że: miejscami zerowymi funkcji kwadratowej latex są liczby latex oraz latex gdzie latex są pierwiastkami równania latex
Ustal czy funkcja ma wartość najmniejszą czy największą i podaj zbiór wartości funkcji latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 29. (2 pkt)

Rozwiąż równanie
latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 30. (3 pkt)

Pewną liczbę kolorowych kostek sześciennych do gry rzucamy jeden raz. Prawdopodobieństwo wyrzucenia na każdej kostce takiej samej liczby oczek jest równe latex Jaka jest liczba kostek?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 31. (2 pkt)

Ze wzoru fizycznego na ilość energii cieplnej latex wydzielonej w przewodniku o oporze latex

latex

gdzie
latex - napięcie występujące na przewodniku
latex - natężenie prądu
latex - czas przepływu prądu,
wyraź natężenie i napięcie prądu przy pomocy energii.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 32. (4 pkt)

W trójkąt równoboczny wpisano okrąg, w który wpisano sześciokąt foremny. Różnica pól trójkąta i sześciokąta jest równa latex Jaki jest promień koła?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 33. (4 pkt)

W podstawie ostrosłupa jest prostokąt, którego jeden z boków jest o połowę krótszy od drugiego. Krawędzie boczne są równej długości a kosinus kąta między dłuższą krawędzią podstawy, a krawędzią boczną wynosi latex

Oblicz miarę kąta między przeciwległymi krawędziami bocznymi wiedząc, że pole prostokąta w podstawie jest równe latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 34. (4 pkt)

Wykres funkcji latex przesunięto do położenia podanego na rysunku

Zapisz wzór funkcji, której wykres jest na rysunku, w postaci latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze gimnazjalne megamatma

arkusze maturalne megamatma

Szkoła z MegaMatmą