Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]
Poziom podstawowy arkusze maturalne MM z matematyki

Próbna Matura z matematyki MM poziom podstawowy arkusz 3

Pobierz zestaw wzorów do MATURY od MegaMatmy!!!

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

ZADANIA ZAMKNIĘTE


Zadanie 1. (1 pkt)

Wybierz ze zbioru latex wszystkie liczby wymierne
latex
gdzie latex jest dowolną liczbą naturalną dodatnią.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Wartość wyrażenia latex jest równa:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Suma wartości bezwzględnych liczb latex jest równa:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Ciąg liczbowy latex

jest ciągiem:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Proste latex są równoległe i jedna z nich przecina oś latex w punkcie latex.

Współczynniki latex tych prostych są równe:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Prosta latex jest prostopadła do prostej:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Po obniżce o latex cena ubranka dziecięcego wynosi latex zł. Jaka była cena przed obniżką?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Dana jest funkcja w postaci latex Dla jakiego latex funkcja ta spełnia równanie

latex gdzie latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

latex wtedy:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

W pięciu rodzinach na zakup owoców wydaje się tygodniowo: latex zł, latex zł, latex zł, latex zł, latex zł. Ile wynosi odchylenie standardowe wydatków poniesionych na zakup owoców w tych rodzinach?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (1 pkt)

Oblicz prawdopodobieństwo wyrzucenia przynajmniej jednej szóstki w trzykrotnym rzucie kostką do gry.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 12. (1 pkt)

Odległość środków okręgów o równaniach:

latex

jest równa:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 13. (1 pkt)

Dany jest trójkąt równoramienny o podstawie latex i wierzchołkach

latex

Ustal równanie prostej zawierającej wysokość latex tego trójkąta.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 14. (1 pkt)

Punkt latex  jest symetryczny do punktu latex względem prostej latex Napisz równanie okręgu o średnicy latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 15. (1 pkt)

Suma wyrażeń latex jest równa:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 16. (1 pkt)

W trapezie równoramiennym latex przekątne przecinają się w punkcie latex który dzieli przekątną latex tak że latex Oblicz długość odcinka łączącego środki boków latex trójkąta latex jeśli wiadomo, że suma długości podstaw trapezu jest równa latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 17. (1 pkt)

Stosunek objętości stożka do objętości kuli jest równy latex a stosunek długości: wysokości stożka do promienia podstawy wynosi latex Oblicz stosunek długości: promienia podstawy stożka do promienia kuli.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 18. (1 pkt)

Punkt latex jest obrazem punktu latex w symetrii osiowej. Podaj równanie osi symetrii.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 19. (1 pkt)

Dla jakiej liczby latex  rozwiązaniem układu
latex   jest para liczb latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 20. (1 pkt)

Wykres funkcji latex przecięto prostą latex w punktach latex Oblicz pole trójkąta latex gdzie latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 21. (1 pkt)

Funkcję latex  zapisz w postaci latex  Podaj latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 22. (1 pkt)

Dokonaj rozkładu funkcji kwadratowej latex na czynniki liniowe.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 23. (1 pkt)

Dziedzina funkcji latex jest postaci:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 24. (1 pkt)

Suma wyrazów ciągów rosnących arytmetycznego: latex i geometrycznego: latex jest:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 25. (1 pkt)

Które pary liczb są źle dobrane dla latex

latex
latex
latex
latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA OTWARTE


Zadanie 26. (2 pkt)

Rozwiąż nierówność latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 27. (2 pkt)

Dla funkcji latex gdzie latex wskaż różnicę latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 28. (2 pkt)

Dla ostrosłupa trójkątnego, którego podstawą jest trójkąt prostokątny o kącie ostrym latex i przeciwprostokątnej długości latex a wysokość jest dwukrotnie większa od jednej z przyprostokątnych podstawy, objętość wynosi:


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 29. (3 pkt)

Dla funkcji kwadratowej latex wiadomo, że latex

Podaj zbiór wartości tej funkcji.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 30. (3 pkt)

Podaj liczbę całkowitą, która jest następującą sumą pierwiastków latex


dowód

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 31. (4 pkt)

Pracowników pewnego zakładu pracy podzielono wg wynagrodzenia na latex grupy co zostało przedstawione na diagramie kolumnowym. Ze wszystkich pracowników wybrano losowo dwie osoby do takich samych nagród pieniężnych.

Oblicz prawdopodobieństwo, że obie osoby pochodzą z grupy II.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 32. (4 pkt)

Na rysunku zaznaczono tzw. księżyce Hipokratesa.

Oblicz długości łuków zewnętrznych latex księżyców wiedząc, że promień okręgu latex a długość łuku latex Skorzystaj z oznaczeń na rysunku. Wyniki podaj z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 33. (5 pkt)

W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym, o boku podstawy długości latex oblicz miarę kąta nachylenia ściany bocznej ostrosłupa do płaszczyzny podstawy, wiedząc że miara kąta między sąsiednimi ścianami bocznymi wynosi latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze gimnazjalne megamatma

arkusze maturalne megamatma

Szkoła z MegaMatmą