Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Poziom podstawowy matura z matematyki

Matura próbna matematyka CKE XI 2010 poziom podstawowy

Oryginalny zestaw próbny maturalny XI 2010 poziom podstawowy do samodzielnego rozwiązania. Arkusz zawiera odpowiedzi i rozwiązania zadań zamkniętych, oraz otwartych z praktycznymi wskazówkami. Zobacz arkusze próbne MegaMatma na poziom podstawowy i poziom rozszerzony! Sprawdź jaki jest Twój poziom wiedzy? Powodzenia!

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

ZADANIA ZAMKNIĘTE 


Zadanie 1. (1 pkt)

Liczba latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór rozwiązań nierówności latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Samochód kosztował latexzł. Jego cenę obniżono o latex a następnie cenę po tej obniżce ponownie obniżono o latex Po tych obniżkach samochód kosztował


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Dana jest liczba latex Wtedy


dowód

Skorzystaj:

z potęgi o wykładniku całkowitym ujemnym latex


z potęgi iloczynu latex

 

z potęgi potegi latex

 

z iloczynu potęg o takich samych podstawach latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Kwadrat liczby latex jest równy


dowód

Skorzystaj ze wzoru na kwadrat sumy: latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Liczba latex jest równa


dowód

Korzystamy z definicji logarytmu

wzór

latex

 

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

W zadaniu wykorzystaj przedstawiony poniżej wykres funkcji latex

Zbiorem wartości funkcji latex jest


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

W zadaniu wykorzystaj przedstawiony poniżej wykres funkcji latex

Korzystając z wykresu funkcji latex wskaż nierówność prawdziwą.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

W zadaniu wykorzystaj przedstawiony poniżej wykres funkcji latex

Wykres funkcji latex określonej wzorem latex jest przedstawiony na rysunku


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Liczby latex są pierwiastkami równania latex Oblicz latex
 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (1 pkt)

Liczba latex jest pierwiastkiem wielomianu latex Współczynnik latex jest równy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 12. (1 pkt)

Wskaż latex dla którego funkcja liniowa określona wzorem latex jest stała.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 13. (1 pkt)

Zbiorem rozwiązań nierówność latex jest


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 14. (1 pkt)

W ciągu geometrycznym latex dane są: latex Wtedy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 15. (1 pkt)

W ciągu arytmetycznym latex oraz latex Wtedy suma latex
 jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 16. (1 pkt)

Na rysunku zaznaczono długości boków i kąt latex trójkąta prostokątnego (zobacz rysunek). Wtedy
 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 17. (1 pkt)

Ogród ma kształt prostokąta o bokach długości latex Na dwóch końcach przekątnej
tego prostokąta wbito słupki. Odległość między tymi słupkami jest


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 18. (1 pkt)

Pionowy słupek o wysokości latex rzuca cień o długości latex W tej samej chwili stojąca
obok wieża rzuca cień długości latex Jaka jest wysokość wieży?


dowód

Zrób notatki lub zamień w pamięci:

 

latex

 

latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 19. (1 pkt)

Punkty latex leżą na okręgu o środku latex (zobacz rysunek). Miara zaznaczonego kąta
wpisanego latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 20. (1 pkt)

Dane są punkty latex Równanie okręgu o środku latex i przechodzącego przez
punkt latex ma postać


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 21. (1 pkt)

Proste o równaniachlatex oraz latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 22. (1 pkt)

Wskaż równanie prostej, która jest osią symetrii paraboli o równaniu latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 23. (1 pkt)

Kąt latex jest ostry i latex Wtedy 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 24. (1 pkt)

W karcie dań jest latex zup i latex drugie dania. Na ile sposobów można zamówić obiad składający się
z jednej zupy i jednego drugiego dania?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 25. (1 pkt)

W czterech rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące liczby oczek: latex
Mediana tych danych jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA OTWARTE


Zadanie 26. (2 pkt)

Rozwiąż nierówność latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 27. (2 pkt)

Rozwiąż równanie latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 28. (2 pkt)

Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego jest dłuższa od jednej przyprostokątnej o latex
i od drugiej przyprostokątnej o latex Oblicz długości boków tego trójkąta.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 29. (2 pkt)

Dany jest prostokąt latex Okręgi o średnicach latex przecinają się w punktach latex
(zobacz rysunek). Wykaż, że punkty latex leżą na jednej prostej.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 30. (2 pkt)

Uzasadnij, że jeśli latex  to  latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 31. (2 pkt)

Oblicz, ile jest liczb naturalnych czterocyfrowych, w których zapisie pierwsza cyfra jest parzysta, a pozostałe nieparzyste.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 32. (4 pkt)

Ciąg latex jest arytmetyczny, natomiast ciąg latex jest geometryczny.  
Oblicz latex oraz latex i podaj ten ciąg geometryczny. 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 33. (4 pkt)

Punkty latex są wierzchołkami trójkąta. Prosta zawierająca
wysokość tego trójkąta poprowadzona z wierzchołka latex przecina prostą latex w punkcie latex
Oblicz długość odcinka latex 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 34. (5 pkt)

Droga z miasta latex do miasta latex ma długość latex Samochód jadący z miasta latex do miasta latex wyrusza godzinę później niż samochód z miasta latex do miasta latex Samochody te spotykają się w odległości latex od miasta latex Średnia prędkość samochodu, który wyjechał z miasta latex liczona od chwili wyjazdu z latex do momentu spotkania, była o latex mniejsza od średniej prędkości drugiego samochodu liczonej od chwili wyjazdu z latex do chwili spotkania.

Oblicz średnią prędkość każdego samochodu do chwili spotkania.
 


Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma