Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Poziom podstawowy matura z matematyki

Matura matematyka maj 2014 CKE poziom podstawowy.

Zacznij rozwiązywać test!! Aby wyświetlić prawidłowe rozwiązania i wynik Twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!

Koszt SMS 3.69 zł brutto Zobacz inne opcje płatności

ZADANIA ZAMKNIĘTE


Zadanie 1. (1 pkt)

Na rysunku przedstawiono geometryczną interpretację jednego z niżej zapisanych układów równań.

Wskaż ten układ.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 2. (1 pkt)

Jeżeli liczba latex jest o latex większa od liczby latex to


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 3. (1 pkt)

Wartość wyrażenia latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 4. (1 pkt)

Suma latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 5. (1 pkt)

Wspólnym pierwiastkiem równań latex oraz latex jest liczba


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 6. (1 pkt)

Funkcja liniowa latex jest malejąca, gdy


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 7. (1 pkt)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej latex

Funkcja latex jest określona wzorem


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 8. (1 pkt)

Punkt latex jest wierzchołkiem trapezu latex którego podstawa latex jest zawarta w prostej o równaniu latex Wskaż równanie prostej zawierającej podstawę latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 9. (1 pkt)

Dla każdej liczby latex spełniającej warunek latex wyrażenie latex jest równe


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 10. (1 pkt)

Pierwiastki latex równania latex spełniają warunek


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 11. (1 pkt)

Liczby latex są trzema początkowymi wyrazami ciągu arytmetycznego latex określonego dla liczb naturalnych latex Wzór ogólny tego ciągu ma postać


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 12. (1 pkt)

Jeżeli trójkąty latex są podobne, a ich pola są, odpowiednio, równe latex to skala podobieństwa latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 13. (1 pkt)

Liczby: latex w podanej kolejności, są trzema kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Liczba latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 14. (1 pkt)

Jeżeli latex jest kątem ostrym oraz latex to wartość wyrażenia latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 15. (1 pkt)

Liczba punktów wspólnych okręgu o równaniu latex z osiami układu współrzędnych jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 16. (1 pkt)

Wysokość trapezu równoramiennego o kącie ostrym latex i ramieniu długości latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 17. (1 pkt)

Kąt środkowy oparty na łuku, którego długość jest równa latex długości okręgu, ma miarę


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 18. (1 pkt)

O funkcji liniowej latex wiadomo, że latex Do wykresu tej funkcji należy punkt latex

Wzór funkcji latex to


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 19. (1 pkt)

Jeżeli ostrosłup ma latex krawędzi, to liczba ścian bocznych jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 20. (1 pkt)

Stożek i walec mają takie same podstawy i równe pola powierzchni bocznych. Wtedy tworząca stożka jest


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 21. (1 pkt)

Liczba latex jest równa


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 22. (1 pkt)

Do wykresu funkcji, określonej dla wszystkich liczb rzeczywistych wzorem latex należy punkt


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 23. (1 pkt)

Jeżeli latex jest zdarzeniem losowym, a latex - zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia latex oraz zachodzi równość latex to


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 24. (1 pkt)

Na ile sposobów można wybrać dwóch graczy spośród latex zawodników?


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 25. (1 pkt)

Mediana zestawu danych latex jest równa latex Wówczas


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

ZADANIA OTWARTE


Zadanie 26. (2 pkt)

Wykresem funkcji kwadratowej latex jest parabola, której wierzchołkiem jest punkt latex Oblicz wartości współczynników latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 27. (2 pkt)

Rozwiąż równanie latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 28. (2 pkt)

Udowodnij, że każda liczba całkowita latex która przy dzieleniu przez latex daje resztę latex ma tę własność, że reszta z dzielenia liczby latex przez latex jest równa latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 29. (2 pkt)

Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji latex który powstał w wyniku przesunięcia wykresu funkcji określonej wzorem latex dla każdej liczby rzeczywistej latex

latex Odczytaj z wykresu i zapisz zbiór tych wszystkich argumentów, dla których wartości funkcji latex są większe od latex
latex Podaj miejsce zerowe funkcji latex określonej wzorem latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 30. (2 pkt)

Ze zbioru liczb latex losujemy dwa razy po jednej liczbie ze zwracaniem. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia latex polegającego na wylosowaniu liczb, z których pierwsza jest większa od drugiej o latex lub latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 31. (2 pkt)

Środek latex okręgu opisanego na trójkącie równoramiennym latex o ramionach latex leży wewnątrz tego trójkąta (zobacz rysunek).

Wykaż, że miara kąta wypukłego latex jest cztery razy większa od miary kąta wypukłego latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 32. (4 pkt)

Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe latex Stosunki długości krawędzi prostopadłościanu wychodzących z tego samego wierzchołka prostopadłościanu to latex Oblicz długość przekątnej tego prostopadłościanu.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 33. (5 pkt)

Turysta zwiedzał zamek stojący na wzgórzu. Droga łącząca parking z zamkiem ma długość latex Łączny czas wędrówki turysty z parkingu do zamku i z powrotem, nie licząc czasu poświęconego na zwiedzanie, był równy latex godzinę i latex minuty. Oblicz, z jaką średnią prędkością turysta wchodził na wzgórze, jeżeli prędkość ta była o latex mniejsza od średniej prędkości, z jaką schodził ze wzgórza.


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 34. (4 pkt)

Kąt latex trójkąta prostokątnego latex ma miarę latex Pole kwadratu latex wpisanego w ten trójkąt (zobacz rysunek), jest równe latex Oblicz pole trójkąta latex


Zaznacz prawidłową odpowiedź:

Zadanie 35. (1 pkt)


dowód

Zaznacz prawidłową odpowiedź:Aby wyświetlić wynik twojego testu, wyślij SMS o treści AP.TFU4 na nr 73068
Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny (120min)!
Koszt SMS 3.69 zł brutto
 Zobacz inne opcje płatności


show_commercials: 0
Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma