Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]

Dla pracowni Orange

Jak realizować projekt w pracowni?

Zapraszamy pracownie Orange do udziału w projekcie MegaMatma w pracowniach Orange. Poniżej informacja krok po kroku jak rozpocząć projekt w Twojej pracowni?

 

MegaMatma w pracowniach Orange

 

KROK 1

Warunek: Co najmniej jeden komputer w pracowni z dostępem do Internetu i podpisane umowy wraz z załącznikiem z MegaWiedza.

 

Aby wziąć udział w projekcie, pracownia musi:

 

1. Posiadać co najmniej jeden komputer z dostępem do Internetu, na którym jest zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa.

 

Przez przeglądarkę internetową użytkownik będzie wchodził na stronę www.megamatma.pl i korzystał z zawartości serwisu. Przed przystąpieniem do projektu zaleca się sprawdzić, czy na komputerach wyświetla się prawidłowo strona http://www.megamatma.pl?

 

2. Podpisać dwie umowy z firmą MegaWiedza: umowę licencyjną i umowę o współpracy. Umowy muszą być podpisane przez instytucję, przy której działa pracownia Orange. Umowy można podpisywać w każdym momencie przed terminem końcowym, tj. 31.06.2015r.

 

3. Podpisać i wypełnić załącznik nr 1 do umowy licencyjnej LISTA STANOWISK.

 

Aby wypełnić prawidłowo załącznik nr 1 - LISTA STANOWISK należy zarejestrować w serwisie MegaMatma.pl odpowiednią ilość kont użytkowników (kont stanowiskowych). Liczba kont stanowiskowych odpowiada liczbie komputerów do użytku publicznego, (na których pracownia chce mieć dostęp do serwisu MegaMatma) + konta dla administratorów parcowni.

Instrukcja rejestracji kont stanowiskowych (kont użytkowników) znajduje się w zakładce Sposób rejestracji kont stanowiskowych (kont użytkowników).

Po zarejestrowaniu wszystkich kont stanowiskowych w serwisie MegaMatma.pl należy wypełnić załącznik nr 1, wstawiając w odpowiednie pola nazwy użytkowników/kont stanowiskowych, ich adresy e-mail konta i hasła.

 

przykład:

Lp. Nazwa użytkownika
(konta stanowiskowego)
Adres mailowy
(zarejestrowany w serwisie)
Hasło
1. stanowisko1 stanowisko1@pracowniamiasto.pl stanowisko1
2. stanowisko2 stanowisko2@pracowniamiasto.pl stanowisko2
3. stanowisko3 stanowisko3@pracowniamiasto.pl stanowisko3
... ... ... ...
... administrator adam.kowalski@domena.pl hasło

 

Adresy mailowe kont stanowiskowych służą tylko do logowania do MegaMatma.pl, natomiast adresy administratorów muszą być aktywne/realne do ewentualnego kontaktu z pracownią.

 

Uwaga!

Jeśli pracownia nie posiada wystarczającej liczby aktywnych adresów e-mail MegaWiedza prosi o kontakt w tej sprawie telefonicznie +48 604 253 308.

 

Dwie umowy i załącznik nr 1 - LISTA STANOWISK należy wydrukować w dwóch egzemplarzach każdy z nich, uzupełnić wykropkowane pola, wypełnić załącznik nr 1, podpisać każdy egzemplarz i wszystko odesłać na adres:

 

Megawiedza sp. z o.o.

ul. Zakrzewki 21a

95-082 Dobroń

z dopiskiem pracownia Orange

 

Podpisane przez Megawiedza egzemplarze dla pracowni, zostaną odesłane zwrotnie na adres pracowni.

 

Informacji na temat umów udzielamy również telefonicznie +48 604 253 378, lub pisząc na adres biuro@megamatma.pl.

Umowy i załącznik można również pobrać (wraz z innymi materiałami) z zakładki Dokumenty do pobrania.

 

KROK 2 

Uruchomienie bezpłatnego dostępu do zawartości serwisu MegaMatma.pl na komputerze/komputerach w pracowni Orange.

 

Po otrzymaniu podpisanych umów przez pracownię Megawiedza niezwłocznie i nie później niż do 21 dni od daty zawarcia umowy o współpracy uruchomi wg LISTY STANOWISK dostęp na kontach użytkowników/kontach stanowiskowych do e-zasobów MegaMatma.pl.

 

Każde konto stanowiskowe oraz konto Administratora uzyska nieodpłatnie pełny dostęp do serwisu MegaMatma.pl do dnia 31.06.2015r.

 

MegaWiedza poinformuje administratora pracowni drogą mailową o uruchomieniu pełnego dostępu na kontach stanowiskowych.

 

Z pełnego i bezpłatnego dostępu do MegaMatma.pl użytkownik pracowni Orange może korzystać tylko na stanowisku komputerowym w pracowni.

 

KROK 3

Korzystanie z serwisu MegaMatma przez użytkowników pracowni Orange.

 

Logowanie do serwisu:    obrazek logowanie

 

  1. wpisanie w prawym górnym rogu strony loginu (adres e-mail z LISTY STANOWISK)
  2. wpisanie hasła (hasło z LISTY STANOWISK) w okienku obok
  3. kliknięciu +    

 

Po zalogowaniu w prawym rogu będzie widoczna nazwa stanowiska (tu przykładowo Dorota) i napis wyloguj

 

obrazek wyloguj  lub    zalogowany

 

Zalecamy, by oznaczyć stanowiska komputerowe, poprzez wskazanie adresu e-mail i hasła do każdego stanowiska. To ułatwi korzystanie z serwisu przez użytkowników.

 

Pełna instrukcja wykorzystania zasobów serwisu MegaMatma.pl znajduje się na stronie "Jak korzystać z MegaMatma.pl krok po kroku"?

 

KROK 4

Informuj o bezpłatnym dostępie do serwisu MegaMatma różnych użytkowników pracowni Orange i pokazuj im korzyści.

 

MegaMatma to ogromna baza wiedzy teoretycznej, zadań z rozwiązaniami, klasówek i testów on-line, wzorów, definicji i twierdzeń. Z zasobów serwisu MegaMatma.pl mogą korzystać wszyscy, którzy na co dzień potrzebują wiedzy z matematyki. W serwisie znajdą pełną wiedzę z matematyki przydatną na każdym poziomie edukacji, zgodną z nową podstawą programową i recenzowaną przez rzeczoznawcę MEN.

MegaMatma.pl to pomoc dla uczniów (od szkoły podstawowej - klasy 4-6, przez gimnazjum, po szkołę ponadgimnazjalną), studentów, nauczycieli, rodziców i opiekunów.

 

Zachęcanie do nauki w pracowni będzie łatwiejsze, gdy odpowiemy na ważne potrzeby różnych osób. 

 

  • Można zachęcić do spokojnej nauki w pracowni uczniów przygotowujących się do matury lub egzaminu gminazjalnego.

 

Od 2010r. w Polsce jest obowiązek przystąpienia do obowiązkowej matury z matematyki na poziomie podstawowym. Tym samym każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, w szczególności trzeciej klasy musi uczyć się do matury z matematyki, powtarzać materiał i rozwiązywać setki zadań.

Od 2012r. uczniowie szkół gimnazjalnych zdają wydzielony egzamin gimnazjalny z matematyki. Dlatego w gimnazjach nauczyciele zwracają szczególną uwagę na matematykę, już od pierwszej klasy.

 

Proponujemy, aby poinformować okoliczne szkoły (dyrekcję, zaprzyjaźnionych nauczycieli) o możliwości bezpłatnego korzystania z pełnego dostępu do e-zasobów MagaMatma.pl w parcowni. (wydrukuj plakat A4 i powieś w pobliskiej szkole)

 

Warto udać się do Urzędu Gminy lub Starostwa i poinformować Wydziały Oświaty, iż pracownia w ramach projektu ma pełny dostęp do e-zasobów MegaMatma.pl. Wydziały Oświaty, w ramach swoich uprawnień, poinformują okoliczne placówki doskonalenia nauczycieli (ODN) i szkoły o tym fakcie.

 

  • Można zaoferować dzieciakom i młodzieży możliwość samodzielnego odrobienia pracy domowej, powtórzenia materiału przed klasówką?

 

Każdy uczeń musi samodzielnie uczyć się matematyki. Powinien odrabiać prace domowe, przygotowywać się do klasówek i zaliczać projekty. Dla wszystkich młodych bywalców pracowni Orange e-zasoby MegaMatma.pl w Twojej pracowni, to doskonałe narzędzie do powtórek i nauki do klasówek. Warto wręczać wszystkim odwiedzającym pracownię ulotkę i pokazywać stanowiska komputerowe wyposażone w dostęp do MegaMatma.pl. Aby użytkownicy potrafili sobie poradzić samodzielnie z zalogowaniem i używaniem serwisu warto pokazać im, gdzie na stronie MegaMatma.pl jest pełna instrukcja "Jak korzystać z MegaMatma.pl krok po kroku".(wydrukuj ulotki i rozdaj poszukującym pomocy).

 

  • Można zaoferować pomoc uczniom słabszym z matematyki, którzy borykają się z zaległościami z lat poprzednich?
     

Pokaż im dostęp do MegaMatma.pl na komputerze w pracowni, i wyjaśnij, że w MegaMatmie są treści z każdego poziomu edukacji, uczeń zawsze może sięgnąć do materiału z lat poprzednich, bez konieczności wertowania starych zeszytów i książek. Skieruj uczniów ze szkół ponadgaimnazjalnych do wiedzy z gimnazjum i szkoły podstawowej, a gimnazjalistom pokaż zadania z podstawówki. Dzięki Twojej pomocy nadrobią zaległości i polubią królową nauk. (wydrukuj ulotki i rozdaj poszukującym pomocy).

 

KROK 5

Promocja w mediach i Internecie. 

 

Warto promować naukę matematyki w pracowni Orange na stronach internetowych i w serwisach społecznościowych, z których korzysta pracwonia. Postaraj się umieścić informację o projekcie MegaMatma w pracowniach Orange i bezpłatnym dostępie do serwisu na stronie internetowej swojej pracowni, na profilu fb lub w innym serwisie społecznościowym, na stronie Urzędu Gminy, w lokalnym portalu internetowym, a także w lokalnych mediach.

Możesz wykorzystać na stronie pracowni jeden z 3 banerów lub logo MegaMatmy (do pobrania na stronie Dokumenty do pobrania).

 

Pomocna będzie również informacja Wprowadzenie do MegaMatma w pracowniach Orange zamieszczona na naszej stronie. 

 

Skontaktuj się z lokalnymi mediami, radiem czy lokalną telewizją i pochwal się, że w Twojej pracowni uczniowie i studenci mogą bezpłatnie korzystać z e-zasobów MegaMatma.pl. Taka informacja jest promocją nauki przedmiotów ścisłych, ale również promocją aktywności Twojej pracowni w kierunku wpierania rozwoju edukacyjnego młodego pokolenia.


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze maturalne megamatma