Ta strona używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie.[close]
Dla Bibliotekarzy "MegaMatma uczy w bibliotece"

Jak zrealizować projekt w bibliotece krok po kroku?

Zapraszamy biblioteki w Polsce do udziału w projekcie MegaMatma uczy w bibliotece. Poniżej informacja krok po kroku jak rozpocząć projekt w Twojej bibiotece?

 

KROK 0

Warunek: Twoja biblioteka jest biblioteką: publiczną, pedagogiczną, szkolną, akademicką, społeczną ... w Polsce.

 

KROK 1

Warunek: Twoja biblioteka wykupiła jeden z pakietów dostępów w akcji "Wypożycz MegaMatmę w bibliotece".
 

Każda biblioteka, zarówno publiczna, pedagogiczna, jak i szkolna może oferować swoim czytelnikom miesięczny kod dostępu do wszystkich e-zasobów MegaMatma, do wykorzystania w domu, poza murami biblioteki.


Do pobrania formularz zamówienia.

 

liczba kodów* cena za pakiet cena za kod 
50 szt. 200 PLN 4 PLN / m-c
150 szt. 525 PLN 3,5 PLN/ m-c
250 szt. 750 PLN 3 PLN / m-c

*każdy kod jest jednorazowy i uprawnia do korzystania z MegaMatmy
przez miesiąc od chwili użycia kodu

 

KROK 2

Warunek: Biblioteka posiada co najmniej jeden komputer z dostępem do Internetu i podpisane umowy wraz z załącznikiem z MegaWiedza.

 

Aby wziąć udział w projekcie, biblioteka musi:

 

1. Posiadać co najmniej jeden komputer z dostępem do Internetu, na którym jest zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa.

 

Przez przeglądarkę internetową użytkownik będzie wchodził na stronę www.megamatma.pl i korzystał z zawartości serwisu. Przed przystąpieniem do projektu zaleca się sprawdzić, czy na komputerach wyświetla się prawidłowo strona http://www.megamatma.pl?

 

2. Podpisać dwie umowy z firmą MegaWiedza: umowę licencyjną do 30.06.2017 r. i umowę o współpracy do 30.06.2017 r. Umowy mogą być podpisane na bibliotekę główną i filie. Umowy można podpisywać w każdym momencie po zakupieniu dowolnego pakietu dostępu opisanego w KROKU 1. 

 

3. Podpisać i wypełnić załącznik nr 1/2016 do umowy licencyjnej LISTA STANOWISK.

 

Aby wypełnić prawidłowo załącznik nr 1 - LISTA STANOWISK należy zarejestrować w serwisie MegaMatma.pl odpowiednią ilość kont użytkowników (kont stanowiskowych). Liczba kont stanowiskowych odpowiada liczbie komputerów do użytku publicznego, (na których biblioteka chce mieć dostęp do serwisu MegaMatma) + konta dla administratorów biblioteki/placówki.

Instrukcja rejestracji kont stanowiskowych (kont użytkowników) znajduje się w zakładce Sposób rejestracji kont stanowiskowych (kont użytkowników).

Po zarejestrowaniu wszystkich kont stanowiskowych w serwisie MegaMatma.pl należy wypełnić załącznik nr 1, wstawiając w odpowiednie pola nazwy użytkowników/kont stanowiskowych, ich adresy e-mail konta i hasła.

 

przykład:

Lp. Nazwa użytkownika
(konta stanowiskowego)
Adres mailowy
(zarejestrowany w serwisie)
Hasło
1. stanowisko1 stanowisko1@domenabiblioteki.pl stanowisko1
2. stanowisko2 stanowisko2@domenabiblioteki.pl stanowisko2
3. stanowisko3 stanowisko3@domenabiblioteki.pl stanowisko3
... ... ... ...
... administrator adam.kowalski@domena.pl hasło

 

Adresy mailowe kont stanowiskowych służą tylko do logowania do MegaMatma.pl, natomiast adresy administratorów muszą być aktywne/realne do ewentualnego kontaktu z biblioteką.

 

Uwaga!

Jeśli biblioteka/placówka nie posiada wystarczającej liczby aktywnych adresów e-mail MegaWiedza prosi o kontakt w tej sprawie telefonicznie +48 604 253 308.

 

Dwie umowy i załącznik nr 1 - LISTA STANOWISK należy wydrukować w dwóch egzemplarzach każdy z nich, uzupełnić wykropkowane pola, wypełnić załącznik nr 1, podpisać każdy egzemplarz i wszystko odesłać na adres:

 

Megawiedza sp. z o.o.

ul. Zakrzewki 21a

95-082 Dobroń

z dopiskiem biblioteki

 

Podpisane przez Megawiedza egzemplarze dla biblioteki, zostaną odesłane zwrotnie na adres biblioteki.

 

Informacji na temat umów udzielamy również telefonicznie +48 604 253 378, lub pisząc na adres biblioteki@megamatma.pl.

Umowy i załącznik można również pobrać (wraz z innymi materiałami) z zakładki Dokumenty do pobrania.

 

KROK 3  

Uruchomienie bezpłatnego dostępu do zawartości serwisu MegaMatma.pl na komputerze/komputerach w bibliotece.

 

Po otrzymaniu podpisanych umów przez bibliotekę Megawiedza niezwłocznie i nie później niż do 21 dni od daty zawarcia umowy o współpracy uruchomi wg LISTY STANOWISK dostęp na kontach użytkowników/kontach stanowiskowych do e-zasobów MegaMatma.pl.

Każde konto stanowiskowe oraz konto Administratora uzyska nieodpłatnie pełny dostęp do serwisu MegaMatma.pl do dnia 30.06.2017r.


MegaWiedza poinformuje administratora biblioteki/placówki drogą mailową o uruchomieniu pełnego dostępu na kontach stanowiskowych.

 

Z pełnego i bezpłatnego dostępu do MegaMatma.pl użytkownik (bywalec biblioteki) może korzystać tylko na stanowisku komputerowym w bibliotece.

 

KROK 4

Korzystanie z serwisu MegaMatma przez bywalców Twojej biblioteki.

 

Logowanie do serwisu w okienkach po prawej stronie:

 

  1. kliknij w Zaloguj się.
  2. wypełnij pola Email - login (adres e-mail wybrany przy rejestracji)
  3. wpisz hasło (wybrane przy rejestracji) w okienku obok
  4. kliknij  

 

Po zalogowaniu w prawym rogu będzie widoczna nazwa użytkownia (tu Dorota) czas do kiedy jest ważny abonament oraz napis wyloguj.

 

 

Zalecamy, by oznaczyć stanowiska komputerowe, poprzez wskazanie adresu e-mail i hasła do każdego stanowiska. To ułatwi korzystanie z serwisu przez bywalców biblioteki.

 

Pełna instrukcja wykorzystania zasobów serwisu MegaMatma.pl znajduje się na stronie "Jak korzystać z MegaMatma.pl krok po kroku"?

 

KROK 5

Informuj o możliwości wypożyczania kodów dostępu do MegaMatma.pl do domu. 
 

Wypożyczaj kody dostępu czytelnikom. Wskaż stronę internetową "Wypożycz MegaMatmę w bibliotece" i wytłumacz jak można zrealizować kod i uczyć się w domu. 

 

KROK 6

Informuj o bezpłatnym dostępie do serwisu MegaMatma różnych bywalców Twojej biblioteki i pokazuj im korzyści.

 

MegaMatma to ogromna baza wiedzy teoretycznej, zadań z rozwiązaniami, klasówek i testów on-line, wzorów, definicji i twierdzeń. Z zasobów serwisu MegaMatma.pl mogą korzystać wszyscy, którzy na co dzień potrzebują wiedzy z matematyki. W serwisie znajdą pełną wiedzę z matematyki przydatną na każdym poziomie edukacji, zgodną z nową podstawą programową i recenzowaną przez rzeczoznawcę MEN.

MegaMatma.pl to pomoc dla uczniów (od szkoły podstawowej - klasy 4-6, przez gimnazjum, po szkołę ponadgimnazjalną), studentów, nauczycieli, rodziców i opiekunów.

 

Zachęcanie do nauki w bibliotece będzie łatwiejsze, gdy odpowiemy na ważne potrzeby różnych bywalców bibliotek. 

 

  • Chcesz zachęcić do spokojnej nauki w bibliotece uczniów przygotowujących się do matury lub egzaminu gminazjalnego? (wydrukuj ulotki_egzaminy i rozłóż przy stanowiskach komputerowych),

 

Od 2010r. w Polsce jest obowiązek przystąpienia do obowiązkowej matury z matematyki na poziomie podstawowym. Tym samym każdy uczeń szkoły ponadgimnazjalnej, w szczególności trzeciej klasy musi uczyć się do matury z matematyki, powtarzać materiał i rozwiązywać setki zadań.

Od 2012r. uczniowie szkół gimnazjalnych zdają wydzielony egzamin gimnazjalny z matematyki. Dlatego w gimnazjach nauczyciele zwracają szczególną uwagę na matematykę, już od pierwszej klasy.

 

Proponujemy, aby poinformować okoliczne szkoły (dyrekcję, zaprzyjaźnionych nauczycieli) o możliwości bezpłatnego korzystania z pełnego dostępu do e-zasobów MagaMatma.pl w bibliotece. (wydrukuj plakat A4 lub plakat A3 i powieś w pobliskiej szkole)

 

Warto udać się do Urzędu Gminy lub Starostwa i poinformować Wydziały Oświaty, iż biblioteka w ramach projektu ma pełny dostęp do e-zasobów MegaMatma.pl. Wydziały Oświaty, w ramach swoich uprawnień, poinformują okoliczne placówki doskonalenia nauczycieli (ODN) i szkoły o tym fakcie.

 

  • Chcesz zaoferować dzieciakom i młodzieży możliwość samodzielnego odrobienia pracy domowej, powtórzenia materiału przed klasówką? (wydrukuj ulotki_praca_domowa, rozdaj bywalcom biblioteki i rozłóż przy stanowiskach komputerowych).

 

Każdy uczeń, młody bywalec biblioteki musi samodzielnie uczyć się matematyki. Musi odrabiać prace domowe, przygotowywać się do klasówek i zaliczać projekty. Dla wszystkich młodych bywalców biblioteki e-zasoby MegaMatma.pl w Twojej bibliotece, to doskonałe narzędzie do powtórek i nauki do klasówek. Warto wręczać wszystkim odwiedzającym bibliotekę ulotki i pokazywać stanowiska komputerowe wyposażone w dostęp do MegaMatma.pl. Aby młodzi bywalcy potrafili sobie poradzić samodzielnie z zalogowaniem i używaniem serwisu warto pokazać im, gdzie na stronie MegaMatma.pl jest pełna instrukcja "Jak korzystać z MegaMatma.pl krok po kroku".

 

  • Chcesz zaoferować pomoc uczniom słabszym z matematyki, którzy borykają się z zaległościami z lat poprzednich? Pokaż im dostęp do MegaMatma.pl na komputerze w bibliotece, i wyjaśnij, że w MegaMatmie są treści z każdego poziomu edukacji, uczeń zawsze może sięgnąć do materiału z lat poprzednich, bez konieczności wertowania starych zeszytów i książek. Skieruj młodych bywalców ze szkół ponadgaimnazjalnych do wiedzy z gimnazjum i szkoły podstawowej, a gimnazjalistom pokaż zadania z podstawówki. Dzięki Twojej pomocy nadrobią zaległości i polubią królową nauk. (wydrukuj ulotki_zaległości i rozdaj poszukującym pomocy).

 

KROK 7

Promocja w mediach i Internecie. 

 

Warto promować naukę matematyki w bibliotece na stronach internetowych i w serwisach społecznościowych, z których korzysta biblioteka. Postaraj się umieścić informację o projektach MegaMatma uczy w bibliotece oraz Wypożycz MegaMatmę w bibliotece i bezpłatnym dostępie do serwisu na stronie internetowej swojej bibioteki, na profilu fb lub w innym serwisie społecznościowym, na stronie Urzędu Gminy, w lokalnym portalu internetowym, a także w lokalnych mediach.

Możesz wykorzystać na stronie biblioteki jeden z 3 banerów lub logo MegaMatmy (do pobrania na stronie Dokumenty do pobrania).

 

Pomocna będzie również informacja Wprowadzenie do MegaMatma uczy w bibliotece zamieszczona na naszej stronie. 

 

Skontaktuj się z lokalnymi mediami, radiem czy lokalną telewizją i pochwal się, że w Twojej bibliotece uczniowie i studenci mogą bezpłatnie korzystać z e-zasobów MegaMatma.pl. Taka informacja jest promocją nauki przedmiotów ścisłych, ale również promocją aktywności Twojej biblioteki w kierunku wpierania rozwoju edukacyjnego młodego pokolenia.


show_commercials: 0


Do góry ∧

 

arkusze gimnazjalne megamatma

arkusze maturalne megamatma

Szkoła z MegaMatmą